David Titelman

David Titelman

Anknuten till Forskning
E-postadress: david.titelman@ki.se
Telefon: +46852487082
Besöksadress: Granits väg 4, 17177 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent i psykologi och psykoanalytiker, anknuten till Nationellt centrum för
  suicidforskning och prevention (NASP) sedan 1997. Ämnet för min
  doktorsavhandling 1992, den psykologiska utsattheten hos syskon till
  schizofrena personer, har en fortsättning i frågor om psykisk överlevnad
  under extrema förhållanden, inklusive efter en anhörigs självmord. Senare
  arbeten inkluderar studier om ångest och psykologiska försvar vid akut
  självmordsnärhet, attityder till suicidprevention, framstående
  författares självmord, psykoanalysens historia i Sverige, antisemitism,
  flyktingars och migranters psykiska hälsa samt - i samarbete med
  epidemiologer i de nordiska länderna - studier om självmordsmortaliteten i
  Norden.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2026

Handledare

 • Rossana Pettersén, Suicide in the family: Towards improved care of bereaved parents and siblings

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI