Om NASP

NASP är sedan 1993 Region Stockholms, och sedan 1994 statens, expertorgan för suicidprevention. Verksamheten vid NASP kan delas in i fyra huvudområden: Forskning och metodutveckling, analys och uppföljning av epidemiologiska data, information och utbildning.

DW
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2023-05-17