Om NASP

Sedan 1993 har NASP arbetat med att bistå regeringen och Region Stockholms beslutsfattare och invånare med kunskapsunderlag, kunskapsutveckling och kunskapsspridning i frågor som rör självmord och självmordsprevention.

DW
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-03-08