Johan Fredin

Johan Fredin

Doktorand
E-postadress: johan.fredin.2@ki.se
Besöksadress: Granits väg 4, 17177 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har en bakgrund som klinisk psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri. Jag är även tekniskt utbildad och har arbetat som tågförare och trafikledare i Stockholms tunnelbana.
  Sedan 2016 har jag arbetat som konsult med organisations- och styrningsfrågor relaterat säkerhet och personpåkörningsprevention på järnvägen parallellt med kliniskt arbete på mottagning.

  Jag är idag anställd vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) vid Region Stockholm och tillhör Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) där jag arbetar som sakkunnig med frågor som handlar om suicid i transportsystemet och i offentliga miljöer.

  I rollen som sakkunnig ingår att ge stöd till olika regionala och nationella infrastrukturprojekt, samt driva forskning- och innovation på
  området. Återkommande samarbetspartners är bland andra Trafikverket, SL samt olika kommuner och regioner.

  Just nu är jag projektledare i ett flerårigt forskningsprojekt på uppdrag som handlar om att bättre förstå förekomst och orsak till
  suicidhandlingar vid broar, järnväg samt vägtrafik. Projektet finansieras av Trafikverket. Jag är särskilt intresserad av att utveckla skalbara suicidpreventionsmetoder lämpade för transportsystemet.

  Urval av publikationer
  Fredin-Knutzén J*, Andersson A-L, Hadlaczky G, Sokolwski M. Suicid vid
  broar i Sverige: Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention,
  Region Stockholm och Karolinska Institutet

 • 2023.
  Fredin-Knutzén J.* Kartläggning av suicidhandlingar i SL:s spårbundna
  trafik: Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention,
  Region Stockholm och Karolinska Institutet
 • 2022.
  Andersson A-L, Risenfeld M, Fredin-Knutzén J*, Hadlaczky G, Sokolwski
  M.Skadehändelser från broar i Sverige år 2008-2020 samt metod för
  framtagande av underlag
 • 2022. Trafikverket
  Fredin-Knutzén J*, Lundberg P, Hallin F, Wendesten A, Lantz M.
  Kombinationslösning av personsäkerhet- och viltnätstängsel
 • 2021.
  Afry/Trafikverket
  Fredin-Knutzén J*, Wigren A. Staket i plattformsände vid Stockholms
  södra – En åtgärd för att minska riskerna för obehöriga i spår

 • 2021. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår -
  Järnvägsbranschens samverkansforum
  Fredin-Knutzén J*, Andersson A-L, Hadlaczky G, Sokolwski M. Förstudie
  Suicid i transportsystemet
 • 2020. Nationellt centrum för Suicidforskning
  och Prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet.
  Wigren A, Fredin-Knutzén J*, ”Obehöriga i Spår” ‒ Sambandet med
  tätorter. Analys och ågärdsförslag för att minska riskerna för
  personpåkörningar och förseningar på grund av “Obehöriga i
  Spår.”
 • 2019. Tillsammans för Tåg i Tid (TTT) Effektområde
  Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens samverkansforum
  Fredin-Knutzén J*, Salminen, R., Eliasson, J., Sundberg, B., Tillström,
  T., Walldan, D., Dempe, L., Forsberg, C., Kjellman, M., &
 • Olsson, B.-M.
  ”Obehöriga i spår” i Göteborg—Branschgemensam utredning av två
  belastade sträckor i Region Väst
 • 2019. Tillsammans för Tåg i Tid
  (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens
  samverkansforum
  Fredin-Knutzén J*, Wigren A. Motiv bakom merförseningar registrerade
  som OMÄ02 “Obehöriga i Spåret.”
 • 2019. Tillsammans för Tåg i Tid
  (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens
  samverkansforum
  Fredin-Knutzén J.*, Källbom, J., Tugén, O., Landin, H., Torin, A.,
  Ståhl, J., Bonnevier, M., Kjellman, M., Tylenius, F., &
 • Olsson, B.-M.
  ”Obehöriga i spår” Norrköping -Linköping—Branschgemensam
  utredning av en belastad sträcka i Region Öst
 • 2019. Tillsammans för
  Tåg i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens
  samverkansforum
  Fredin-Knutzén J*, Wigren A. ”Obehöriga i spår”-belastade platser.
  Underlag för prioritering av åtgärder
 • 2018. Tillsammans för Tåg i
  Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens
  samverkansforum
  Fredin-Knutzén J*, Grundberg, A., Sjölund, J., Stenholm, E., Berg, L.,
  Hallberg, P., Törnkvist, J., Tylenius, F., Eriksson, Ö., Wigren, A.,
  Rådbo, H., Andersson, A.-L., Handspik, Y., Welander, A.-S., Jenelius, M.,
  Kjellman, M., Lokrantz-Bernitz, D., &
 • Olsson, B.-M. Obehöriga i spår vid
  Årstaberg , Upplands Väsby och Järna—Analys och åtgärdsförslag
  för tre belastade platser i Region Stockholm
 • 2018. Tillsammans för Tåg
  i Tid (TTT) Effektområde Obehöriga i spår - Järnvägsbranschens
  samverkansforum
  Fredin-Knutzén J*, Mustelin C-H, Forsell M, Monteiro Duarte C, Levin A,
  Duintjer A. Repetitionsutbildning I omhändertagande för Trafikledare
  inom Tunnelbanan
 • 2017. MTR Tunnelbanan

  Urval av presentationer på internationella möten och konferenser
  Fredin-Knutzén J*. (2022-11-11). Implementation of Camera Surveyance for
  Suicide Prevention in the Stockholm Metro System [presentation].
  Tresp-meeting, Danish Research Institute of Suicide Prevention, Online.
  Fredin-Knutzén J*. (2022-09-30). Preliminary results from a pilot study
  evaluating lengthwise fences at exiting platform ends [presentation].
  Tresp-meeting, International Union of Railways (UIC), London, UK.
  Fredin-Knutzén J*. (2022-08-25). Mid-track fencing prevents suicides at
  a railway station – a pilot study [presentation]. ESSSB 19, Copenhagen,
  Denmark.
  Fredin-Knutzén J*. (2022-07-01). Mid-track fencing prevents suicides at
  a railway station – a pilot study [presentation]. Tresp-meeting,
  International Union of Railways (UIC), Online.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI