Karen Oquin

Doktorand
E-postadress: karen.oquin@ki.se
Besöksadress: Granits väg 4, 17177 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är en erfaren folkhälsovetare med en omfattande bakgrund inom suicidprevention, alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDTS), ungas psykiska hälsa och hälsosamt åldrande. Med en stark grund i folkhälsoprinciper och praxis har jag ägnat min karriär åt att förbättra välbefinnandet för olika befolkningsgrupper genom riktade insatser och samarbetsinitiativ.


    Mitt arbete som doktorand kommer att bygga vidare på min tidigare yrkeserfarenhet med fokus på suicidprevention ur ett folkhälsoperspektiv.

Forskningsbeskrivning

  • Mitt forskningsprojekt har titeln: Lågintensiva folkhälsointerventioner i suicidprevention: utvärdering av implementering och skalbarhet i svensk kontext

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI