Theresa Lemke

Theresa Lemke

Anknuten till Forskning
E-postadress: theresa.lemke@ki.se
Besöksadress: Granits väg 4, 17177 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag arbetar som forskningsassistent vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska Institutet. Min anställning är hos CHIS (Center for Health Economics, Informatics and Healthcare Research) som är en FoU verksamhet vid Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), till vilken även NASP hör.

Forskningsbeskrivning

  • Jag har främst arbetat med ett forskningsprojekt om sambandet mellan sömn och psykisk hälsa hos ungdomar.
    Dessutom arbetar jag vid NASP med sammanställning och spridning av information och kunskap om självmord till olika målgrupper, såsom allmänheten, journalister samt myndigheter och andra organisationer.

Artiklar

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

  • Master of Medical Sciences (MMSc) in Public Health Sciences, Karolinska Institute, 2022
  • Bachelor of Sciences (BSc) in Psychology, Humboldt-Universität zu Berlin, 2020

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI

Audiovisuella medier