Utbildningar vid NASP

NASP bedriver utbildningsverksamhet med målet att sprida kunskap samt att förbättra insatserna inom självmordsprevention. Här finner ni aktuella utbildningsinsatser som ges vid NASP.