Skip to main content

Utbildningar vid NASP

NASP bedriver utbildningsverksamhet med målet att sprida kunskap samt att förbättra insatserna inom självmordsprevention. Här finner ni aktuella utbildningsinsatser som ges vid NASP. 

BJ
Beatrice Johansson
2019-12-11