Utbildningar vid NASP

Vi bedriver vår utbildningsverksamhet med målet att sprida kunskap samt att förbättra insatserna inom självmordsprevention. Samtliga utbildningsinsatser är framtagna i nära samarbete mellan KI och Region Stockholm.

VC
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-03-08