Bianca Blazevska

Bianca Blazevska

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Granits väg 4, 17177 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som forskningsassistent med anknytning till Karolinska Institutet och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), och som handläggare med anställning på Stockholms läns sjukvårds område (SLSO).

  I min roll arbetar jag mycket med information- och kunskapsspridning om  

 • självmord till olika målgrupper så som allmänheten, journalister samt myndigheter och andra organisationer. Jag är även en del av arbetsgruppen som sammanställer det vetenskapliga underlaget om evidensbaserade insatser som ligger till grund till sidan Rekommendationer för suicidpreventiva insatser på befolkningsnivå [1] (RESPI). RESPI riktar sig till alla organisationer som på olika sätt arbetar med att förebygga självmord på en folkhälsonivå i samhället.I ett gemensamt projekt med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), kallat Elevhälsoportalen [2], medverkar jag som områdesexpert för hur psykisk hälsa kan främjas i skolmiljön med hjälp av universella insatser.

  Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, inriktning Hälsofrämjande arbete  

 • och prevention, Karolinska institutet, 2022--
  Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi, Södertörns högskola, 2015-2018

  [1] https://ki.se/nasp/rekommendationer-for-suicidpreventiva-insatser-pa-befolkningsniva-respi
  [2] https://elevhalsoportalen.se/

Forskningsbeskrivning

 • Ett av mina främsta intressen är hur självmordshandlingar och psykisk ohälsa kan förebyggas i arbetslivet och på arbetsplatser genom välanpassade insatser som tar hänsyn till befintliga strukturer och unika styrkor inom verksamheten.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI