Information och stöd

Här presenterar vi fakta kring självmord; varför tänker en person på självmord och vad kan det finnas för varningstecken och riskfaktorer. Vi har också samlat stödmaterial för att förebygga självmord inom olika yrkesgrupper.

DW
Innehållsgranskare:
2024-03-04