Gergö Hadlaczky

Gergö Hadlaczky

Adjungerad Adjunkt | Docent
E-postadress: gergo.hadlaczki@ki.se
Besöksadress: Granits väg 4, 17177 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är docent i psykologi och adjungerad adjunkt vid Nationellt centrum för suicidforskning
    och prevention (NASP), Karolinska Institutet. Jag är verksamhetschef för CHIS (Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning) som är en fou-verksamhet vid Stockholms läns sjukvårdsområde. Den består av enheterna NASP vid region Stockholm, HTA Region Stockholm och Stockholm centrum för hälsoekonomi. Dessa tre enheter arbetar i nära sammarbete med motsvarande forskargrupper vid LIME vid Karolinska institutet, och tillsammans utgör en s.k. Universitetsjukvårdsenhet.

Forskningsbeskrivning

  • Min forskning fokuserar primärt på ämnet självmord med tonvikt på skalbara folkhälsoinriktade insatser. Jag är intresserad av att identifiera riskfaktorer, temporala aspekter av den suicidala processen, samt att hitta möjligheter för förebyggande åtgärder och utvärdera deras effektivitet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Adjungerad Adjunkt, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2019-2026

Examina och utbildning

  • Docent, psykologi, Karolinska Institutet, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI