Sebastian Hökby

Sebastian Hökby

Doktorand
E-postadress: sebastian.hokby@ki.se
Besöksadress: Granits väg 4, 17177 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är doktorand, forskningsassistent och handläggare.

  Jag är involverad i ett flertal uppdrag och forskningsaktiviteter som bedrivs på NASP. 

 • Jag ansvarar för att sammanställa och sprida suicidrelaterad evidens och statistik, bland annat genom våra Statistiksidor [1]. Jag arbetar också med att sprida 

 • forskningsresultat och evidensbaserade rekommendationer till allmänhet och 
 • experter, bland annat genom resurssidorna: Rekommendationer för suicidpreventiva insatser (RESPI) [2] och Elevhälsoportalen [3].

  Jag har sedan tidigare en masterexamen i psykologi. Min medicinska doktorsavhandling berör ungdomars psykiska hälsa, suicidala tankar och beteenden, och i synnerhet hur detta hänger samman med skärmtid och användningen av internetbaserade medier. Jag utforskar exempelvis 

 • riskfaktorer, skyddsfaktorer och psykologiska mekanismer som är viktiga för hälsan. Underlaget till min forskning baseras bland annat på material från projekten Youth Aware of Mental Health (YAM) [4] och Suicide Prevention through Internet and Media Based Mental Health Promotion (SUPREME) [5].


  Mitt arbetsrum är beläget vid Granits väg 4, Solna (entréplan).

  [1] https://ki.se/nasp/statistik-0
  [2] https://respi.se/
  [3] https://www.elevhalsoportalen.se/
  [4] https://ki.se/nasp/youth-aware-of-mental-health-yam
  [5] https://ki.se/nasp/suicide-prevention-through-internet-and-media-based-mental-health-promotion-supreme

Forskningsbeskrivning

 • Suicid, Psykisk hälsa, Skärmtid, Digitala medier, Folkhälsa och Prevention, Statistik, Psykometri

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI