Sebastian Hökby

Sebastian Hökby

Doktorand
E-postadress: sebastian.hokby@ki.se
Besöksadress: Granits väg 4, 17177 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är doktorand, forskningsassistent och handläggare. Jag är involverad i
  ett flertal uppdrag och forskningsaktiviteter som bedrivs på Nationellt
  centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Jag ansvarar för att
  sammanställa och sprida suicidrelaterad evidens och statistik, bland annat
  genom våra Statistiksidor [1]. Jag arbetar också med att sprida
  forskningsresultat och evidensbaserade rekommendationer till allmänhet och
  experter, bland annat genom resurssidorna Rekommendationer för
  suicidpreventiva insatser (RESPI) [2] och Elevhälsoportalen [3].
  Jag har sedan tidigare en masterutbildning i psykologi. Min medicinska
  doktorsavhandling berör ungdomars psykiska hälsa, suicidala tankar och
  beteenden, och i synnerhet hur detta hänger samman med skärmtid och
  användningen av internetbaserade medier. Jag utforskar exempelvis
  riskfaktorer, skyddsfaktorer och psykologiska mekanismer som är viktiga för
  hälsan. Underlaget till min forskning baseras bland annat på material från
  projekten Youth Aware of Mental Health (YAM) [4] och Suicide Prevention
  through Internet and Media Based Mental Health Promotion (SUPREME) [5].
  Mitt arbetsrum är beläget vid Granits väg 4, Solna (entréplan).
  [1] https://ki.se/nasp/statistik-0
  [2] https://respi.se/
  [3] https://www.elevhalsoportalen.se/
  [4] https://ki.se/nasp/youth-aware-of-mental-health-yam
  [5] https://ki.se/nasp/suicide-prevention-through-internet-and-media-based-mental-health-promotion-supreme

Forskningsbeskrivning

 • Suicid, Psykisk hälsa, Skärmtid, Digitala medier, Folkhälsa och Prevention, Statistik, Psykometri

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI