Jesper Alvarsson-Hjort

Jesper Alvarsson-Hjort

Adjungerad Adjunkt
Besöksadress: Granits väg 4, 17177 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

  • Min forskning omfattar psykisk hälsa, välbefinnande, miljöpsykologi och bayesiansk statistisk modellering. För närvarande arbetar jag med projekt som är kopplade till mental hälsa, självmordsprevention och energibesparing i olika kulturella kontexter.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI