Sara Sutori

Sara Sutori

Forskningsassistent
E-postadress: sara.stori@ki.se
Besöksadress: Granits väg 4, 17177 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 NASP Carli, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Forskningsassistent i Vladimir Carlis forskningsgrupp, jobbar specifikt på EXPERIENCE projektet (https://experience-project.eu/).

  Jag är också involverad i NASPs aktiviteter relaterat till internationella organisationer, såsom WHO, WPA.

  Utbildning
  Master i psykologi – Stockholms Universitet, Sverige
  Kandidat i psykologi – Pazamany Peter Catholic University, Ungern
  Vetenskapliga studentföreningar - Semmelweis University, Ungern

Forskningsbeskrivning

 • EXPERIENCE-projektet undersöker möjliga användningsfall av Virtual Reality (VR) - med stöd av artificiell intelligens (AI) algoritmer - för bedömning
  och behandling av affektiva störningar.

  Det kliniskt relevanta målet med projektet är att använda kognitiva, beteendemässiga och fysiologiska data som samlats in i VR för att stödja den diagnostiska processen av affektiva störningar, såsom depression.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Forskningsassistent, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2021-
 • Forskningsassistent, Institute of Psychology, Pázmány Péter Catholic University, 2019-2020

Uppdrag i kommitté

 • Medlem, World Psychiatric Association - Suicidology Section, https://www.wpanet.org/suicidology, 2022-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI