Hjälplinjer och stöd

Här finner i kontaktuppgifter till olika hjälplinjer, organisationer och föreningar för dig som behöver hjälp och stöd.

Hjälplinjer - behöver du någon som lyssnar?

Mind - För psykisk hälsa

Mind självmordslinjen: Öppet dygnet runt, varje dag, tel 90101 och chatt
Föräldratelefonen:
Vardagar klockan 10-15 och torsdagar kl. 19-21, tel 020-85 20 00
Äldretelefonen:
Vardagar klockan 10-15, tel 020-22 22 33
Mind forum

 

Barnens rätt i samhället (BRIS)

- Barnens telefon: Alla dagar 14-21. Tel 116 111
- Vuxnas telefon - om barn: vardagar 9-12. Tel 077-150 50 50 (Det går också att få stöd på arabiska på 0774-48 09 00 tisdag-torsdag)
- Stödlinje för idrottsledare: vardagar 9-12. Tel 077-440 00 42

 

Jourhavande präst

Telefonstöd, via 112: Alla dagar, klockan 21-06
Chattstöd: Söndag-torsdag, klockan 20-24.

 

Jourhavande Kompis (Röda Korset)

Chatta vardagar klockan 18-22 och helger klockan 14-18

 

Jourhavande medmänniska

Telefon: 08-702 16 80, alla dagar kl 21-06
Chatt: söndagar kl. 21-24

 

Rädda barnens "Frågor och svar från stödlinjen" (även på dari)

Om situationen är akut ring 112

SPES - för efterlevande anhöriga

Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd - SPES finns till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom självmord.

SPES arbetar på ett nationellt, regionalt och lokalt plan, bland annat genom kontaktpersoner, telefonjouren som är öppen varje dag under kvällstid, utbildningar, träffar och självhjälpsgrupper samt med information och attitydförändring.

SPES har telefonjour alla dagar 19-22, på telefonnummer: 020-18 18 00

SPES kansli kan nås på telefonnummer 020-18 18 01

Besök SPES webbsida för mer information

Vad kan du göra för att hjälpa?

De flesta som tänker på att ta sitt liv, tar sig igenom den krisen. Hjälp och stöd från familj och vänner samt professionella är ofta en viktig del i det. Här kommer några råd.

1. Gör någonting nu

Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand. Förutsätt inte att det blir bättre/går över utan hjälp eller att hen söker hjälp på egen hand.

2. Var medveten om dina egna reaktioner

En vanlig reaktion är rädsla och en impuls att ignorera situationen och hoppas på att den går över av sig själv. Om du reagerar så kan det vara bra att ta hjälp av någon du litar på för att kunna återfå möjligheten att vara till stöd. Du kan också få ett behov av att hitta en snabb lösning för att få hen att må bättre.

3. Var tillgänglig

Tillbringa tid tillsammans med hen och visa omsorg och omtanke utan att vara dömande, arg eller upprörd. Be hen berätta - lyssna noga. En del problem känns mer hanterbara när en har satt ord på dem.

4. Fråga om självmord

Det enda sättet att ta reda på om någon tänker på självmord är att fråga om det. Det kan kännas svårt, men du visar att du har lagt märke till något och har lyssnat. Att tala om självmord kommer inte väcka den björn som sover, det uppmuntrar istället till att tala om känslorna och känns ofta som en lättnad. Det är endast genom att samtala med personen om vad det är som pågår som denne kan fås att söka den hjälp som behövs. Gör inte någon överenskommelse om att någons självmordstankar skall vara en hemlighet.

5. Kontrollera säkerhet

Om någon tänker ta sitt liv är det viktigt att veta hur mycket och länge dessa tankar funnits. Du kan till exempel ställa följande frågor:

 • Har du tänkt ut hur och när du skall begå självmord?
 • Har du tillgång till medel eller tänkt skaffa dig medel för att utföra din plan?
 • Vilken hjälp har du tillgång till för att kunna må bättre och att känna dig tryggare?

Fråga också hur du kan hjälpa och stötta hen för att få stöd, livsglädje och kraft hos familj, vänner, husdjur, religiösa övertygelser, egen inre styrka.

6. Fatta beslut om vad du skall göra och hur ni skall lösa den nuvarande situationen

Nu när du har tagit reda på hur det står till med hens säkerhet, är det dags att tillsammans diskutera nästa steg. Du kan behöva hjälp av andra för att uppmuntra hen att skaffa professionell hjälp - eller att ta ett första steg till hjälp från exempelvis en partner, föräldrar eller nära vänner.

Första hjälpen till psykisk hälsa

 • Bedöm situationen, ta kontakt
 • Lyssna öppet och fördomsfritt
 • Erbjud stöd och information
 • Uppmuntra personen att söka professionell hjälp
 • Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser

Mer information om Första hjälpen till psykisk hälsa finns på vår sida om MHFA

7. Här finns det stöd och hjälp

 • Vårdcentral eller annan läkarmottagning
 • Psykiatrisk mottagning
 • Personal på skola: lärare, skolsköterska, psykolog, kurator, fritidspersonal
 • Ungdomsmottagning
 • Präst, diakon

Du kan hjälpa personen att förbereda sig inför samtalet när hen har bestämt sig för att tala med någon. Erbjud dig att följa med. Efter samtalet måste du kontrollera att frågan om självmord togs upp samt fråga vilken hjälp som erbjöds. Hjälp personen att följa upp de rekommendationer som givits.

8. Förmedla hopp - trösta - be om ett löfte

Självmordstankar återkommer ofta och när de gör det är det viktigt för personen i fråga att be om hjälp och berätta för någon om sina känslor. Be personen lova att be om hjälp. Det gör det mer sannolikt att hen faktiskt gör det. Visa ditt engagemang och din vilja att förstå - förmedla hopp.

9. Ta hand om dig själv

Du som hjälper någon som har självmordstankar måste se till att ta hand om dig själv, eftersom det är känslomässigt påfrestande att vara ett stöd till någon som är självmordsbenägen och särskilt under en längre tid. Se till att inte vara ensam om detta, att du har någon att tala med, till exempel vänner, familj eller någon som är professionell.

10. Stanna kvar

Självmordstankar försvinner inte utan att den självmordsnära personen upplever någon form av förändring i livet. Livssituationen, känslorna och tankarna kring suicid kan förändras. Upplevelsen av stöd kan vara en hjälp att hantera självmordstankarna. Det är viktigt att familj, vänner och andra viktiga personer finns kvar på ett aktivt sätt. Självmordstankar försvinner inte av sig själva. För att kunna ta sig ur självmordstankar behövs hjälp. Du kan hjälpa!

Framtaget av: HFS: Hälsobefrämjande sjukhus och vårdorganisationer i samarbete med Akademiska sjukhuset, Västerbottens läns landsting och Landstinget i Östergötland.

Uppdaterat av Noll självmord i Stockholms län. Faktagranskad av Daniel Frydman, psykiater. Mars 2011.