Skip to main content

Utbildningsnämnden NVS

Utbildningsnämnden ansvarar för och tar beslut om utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Till kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram 2018 och 2019, för program där NVS är programansvarig institution.

Kontakta oss:

UN@nvs.ki.se

Mötestider 2019

  • Tisdag 12 februari kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 6 mars kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 10 april kl. 9.00-12.00
  • Tisdag 28 maj kl. 9.00-12.00
  • Tisdag 10 september kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 16 oktober kl. 9.00 - 12.00
  • Onsdag 13 november kl. 9.00-12.00
  • Torsdag 12 december kl. 9.00 - 12.00

Protokoll

2019

12 februari 2019 6 mars 2019  10 april 2019  28 maj 2019

2018

7 februari 2018 27 mars 2018 30 maj 2018 12 sep 2018 17 okt 2018 12 nov 2018 12 dec 2018

2017

13 februari 2017 13 mars 2017 25 april 2017 9 juni 2017 13 september 2017 8 november 2017 15 december 2017

2016

3 februari 2016 14 mars 2016 26 april 2016 10 juni 2016 14 september 2016 19 oktober 2016 9 november 2016 16 december 2016

Ledamöter

Ordförande

Vice ordförande

Programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Biträdande programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Ledamöter från den egna organisationen

Ledamöter från annan institution

Studentrepresentanter Medicinska Föreningen

Helena Torbjörnsson
Anna Sigesgård
Carlo Rivera Carrera
, Suppleant 
Elin Sjögren, Suppleant

Avnämar-representanter

Christina Olsson, Region Stockholm
Oili Dahl, Region Stockholm

Leif Kananen, kommunrepresentant Stockholms Stad

Utbildningshandläggare