Utbildningsnämnden NVS

Utbildningsnämnden NVS ansvarar för och tar beslut om utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) är programansvarig institution för 16 utbildningsprogram, kursansvarig institution till ett flertal kurser och moment inom andra utbildningsprogram samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildning.

Till kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram där NVS är programansvarig institution.

Mötestider vårterminen 2022

  • Torsdag 10 februari kl. 9:00-12:00
  • Torsdag 10 mars kl. 09:00-12:00
  • Onsdag 20 april  kl. 09:00-12:00
  • Onsdag 25 maj kl. 09:00-12:00

Skrivelser och ärenden till Utbildningsnämnden NVS skickas till un@nvs.ki.se 

Ledamöter UN NVS

Ordförande (GUA)

Maria Hagströmer

Professor/sjukgymnast

Vice ordförande (biträdande GUA)

Programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Biträdande programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Margarita Mondaca

Lektor, biträdande

Fysioterapeutprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammen 

Anna Jervaeus

Lektor, biträdande

Ledamöter från den egna organisationen

Helena Salminen

Lektor/specialistläkare

Nina Brodin

Lektor/fysioterapeut
08-524 888 43

Ledamöter från annan institution

Katarina Bohm

Lektor/sjuksköterska

Avnämarrepresentanter

Christina Olsson, Region Stockholm
Eva Åkerman, Region Stockholm
Leif Kananen, kommunrepresentant Stockholms stad

Studentrepresentanter

Sandra Larsson, Medicinska föreningen
Magnus Emanuelsson, Medicinska föreningen
Ida Brännström Ott, Medicinska föreningen, suppleant

Utbildningsnämndshandläggare

Anna-Carin Isacsson

Utbildningsnämndshandläggare

Anette Stålbalk

Utbildningsnämndshandläggare

Arbetsgrupper och kommittér under UN NVS

Utbildningsnämnden NVS har inrättat följande underorgan för att arbeta med specifika områden: