Skip to main content

Utbildningsnämnden NVS

Utbildningsnämnden ansvarar för och tar beslut om utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Till kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram 2018 och 2019, för program där NVS är programansvarig institution.

Kontakta oss:

UN@nvs.ki.se

Mötestider 2019

  • Tisdag 12 februari kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 6 mars kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 10 april kl. 9.00-12.00
  • Tisdag 28 maj kl. 9.00-12.00
  • Tisdag 10 september kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 16 oktober kl. 9.00 - 12.00
  • Onsdag 13 november kl. 9.00-12.00
  • Torsdag 12 december kl. 9.00 - 12.00

Protokoll

2019

12 februari 2019 6 mars 2019  10 april 2019  28 maj 2019

2018

7 februari 2018 27 mars 2018 30 maj 2018 12 sep 2018 17 okt 2018 12 nov 2018 12 dec 2018

2017

13 februari 2017 13 mars 2017 25 april 2017 9 juni 2017 13 september 2017 8 november 2017 15 december 2017

2016

3 februari 2016 14 mars 2016 26 april 2016 10 juni 2016 14 september 2016 19 oktober 2016 9 november 2016 16 december 2016

Ledamöter

Ordförande

H1.Omvårdnad.Omvårdnad 1

Vice ordförande

H1.Arbetsterapi.APEL

Programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Camilla Malinowsky

Lektor, biträdande
H1.Arbetsterapi.CACTUS

Fysioterapeutprogrammet

Anna Pettersson

Adjunkt
H1.Fysioterapi

Sjuksköterskeprogrammet

Eva Broberger

Lektor
H1.Omvårdnad.Omvårdnad 2

Specialistsjuksköterskeprogrammen

H1.Omvårdnad.Omvårdnad 2

Biträdande programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Annika Sköld

Adjunkt
H1.Arbetsterapi.HELD

Fysioterapeutprogrammet

Gabriele Biguet

Adjunkt
H1.Fysioterapi

Sjuksköterskeprogrammet

H1.Omvårdnad.Omvårdnad 2

Specialistsjuksköterskeprogrammen

H1.Omvårdnad.Omvårdnad 1

Ledamöter från den egna organisationen

Märit Wallander

Anknuten till Undervisning/handledning
H7.Endokrinologi och diabetes

Helena Salminen

Lektor/klinisk anställning
H1.Allmän Medicin och primärvård

Staffan Josephsson

Professor
H1.Arbetsterapi.APEL

Ledamöter från annan institution

Knut Sturidsson

Adjunkt
K8.Psykologi.GU

Katarina Bohm

Lektor/sjuksköterska
S1.KI SÖS.Akut

Georgios Panagiotidis

Lektor/överläkare
H5 Laboratoriemedicin
K6.Neuropediatrik.Spec ssk B & U

Studentrepresentanter Medicinska Föreningen

Helena Torbjörnsson
Anna Sigesgård
Carlo Rivera Carrera
, Suppleant 
Elin Sjögren, Suppleant

Avnämar-representanter

Christina Olsson, Region Stockholm
Oili Dahl, Region Stockholm

Leif Kananen, kommunrepresentant Stockholms Stad

Utbildningshandläggare

Anna-Carin Isacsson

Utbildningshandläggare
H1.Central Ledningsadm.Utbildningskansliet