Skip to main content

Utbildningsnämnden NVS

Utbildningsnämnden ansvarar för och tar beslut om utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Till kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram 2019 och 2020, för program där NVS är programansvarig institution.

Kontakta oss:

UN@nvs.ki.se

Mötestider vårterminen 2020

  • Onsdag 12 februari kl. 9.00-12.00
  • Torsdag 12 mars kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 15 april kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 6 maj kl. 13.00-16.00
  • Onsdag 10 juni kl. 9.00-12.00

Protokoll 2019

Ledamöter UN NVS

Ordförande

Vice ordförande

Programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Camilla Malinowsky

Lektor, biträdande

Fysioterapeutprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Biträdande programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Annika Sköld

Adjunkt

Fysioterapeutprogrammet

Gabriele Biguet

Adjunkt

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Ledamöter från den egna organisationen

Kay Sundberg

Lektor, biträdande

Helena Salminen

Lektor/klinisk anställning

Ledamöter från annan institution

Katarina Bohm

Lektor/sjuksköterska

Studentrepresentanter Medicinska Föreningen

Anna Sigesgård
Elin Sjögren, Suppleant

Avnämarrepresentanter

Christina Olsson, Region Stockholm
Oili Dahl, Region Stockholm
Leif Kananen, kommunrepresentant Stockholms stad

Utbildningshandläggare

Marie Aho Huotari

Utbildningshandläggare