Utbildningsnämnden NVS

Utbildningsnämnden NVS ansvarar för och tar beslut om utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) är programansvarig institution för 16 utbildningsprogram, kursansvarig institution till ett flertal kurser och moment inom andra utbildningsprogram samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildning.

Till kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram där NVS är programansvarig institution.

Mötestider höstterminen 2020

  • Tisdag 8 september kl. 9.00-12.00
  • Torsdag 22 oktober kl. 9.00-12.00
  • Torsdag 12 november kl. 9.00-12.00
  • Tisdag 15 december kl. 9.00-12.00

Kontakt

Skrivelser och ärenden till Utbildningsnämnden NVS skickas till un@nvs.ki.se 

Ledamöter UN NVS

Ordförande (GUA)

Vice ordförande (biträdande GUA)

Programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Biträdande programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammen - vakant

Ledamöter från den egna organisationen

Helena Salminen

Lektor/klinisk anställning

Ledamöter från annan institution

Katarina Bohm

Lektor/sjuksköterska

Georgios Panagiotidis

Lektor/överläkare

Avnämarrepresentanter

Christina Olsson, Region Stockholm
Oili Dahl, Region Stockholm
Leif Kananen, kommunrepresentant Stockholms stad

Studentrepresentanter

Josefine Andersson, Medicinska föreningen
Ida Brännström Ott, Medicinska föreningen

Utbildningsnämndshandläggare

Marie Aho Huotari

Utbildningsnämndshandläggare

Anna-Carin Isacsson

Utbildningsnämndshandläggare

Arbetsgrupper och kommittér under UN NVS

Utbildningsnämnden NVS har inrättat följande underorgan för att arbeta med specifika områden: