Utbildningsnämnden NVS

Utbildningsnämnden NVS ansvarar för och tar beslut om utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) är programansvarig institution för 16 utbildningsprogram, kursansvarig institution till ett flertal kurser och moment inom andra utbildningsprogram samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildning.

Till kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram där NVS är programansvarig institution.

Mötestider höstterminen 2023

Skrivelser och ärenden till Utbildningsnämnden NVS skickas till un@nvs.ki.se 

Ledamöter UN NVS

Ordförande (GUA)

Maria Hagströmer

Professor/fysioterapeut

Vice ordförande (biträdande GUA)

Programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Anna Pettersson

Assisterande lektor

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Lise-Lott Rydström

Assisterande lektor

Biträdande programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Marie Halvorsen

Assisterande lektor

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammen 

Anna Lena Brorsson

Biträdande lektor

Ledamöter från egna institutionen

Dorota Religa

Professor/överläkare

Helena Salminen

Lektor/specialistläkare

Nina Brodin

Lektor/fysioterapeut
08-524 888 43

Susanne Andermo

Assisterande lektor

Ledamöter från annan institution

Katarina Bohm

Lektor/sjuksköterska

Anna Wiik

Assisterande lektor

Avnämarrepresentanter

Christina Olsson, Region Stockholm

Leif Kananen, kommunrepresentant Stockholms stad

Helena Linden, Region Stockholm

 

Studentrepresentant

Ebba Claesson

Utbildningsnämndshandläggare

Anna-Carin Isacsson

Utbildningsnämndshandläggare

Anette Stålbalk

Utbildningsnämndshandläggare

Arbetsgrupper och kommittér under UN NVS

Utbildningsnämnden NVS har inrättat följande underorgan för att arbeta med specifika områden: 

Återrapportering UN NVS

Om du vill ta del av vår återrapportering vänligen maila un@nvs.ki.se

AS
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-09-26