Utbildningsnämnden NVS

Utbildningsnämnden NVS ansvarar för och tar beslut om utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) är programansvarig institution för 16 utbildningsprogram, kursansvarig institution till ett flertal kurser och moment inom andra utbildningsprogram samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildning.

Till kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram där NVS är programansvarig institution.

Mötestider vårterminen 2024

  • Måndag 8 februari kl. 9:00 -12:00
  • Onsdag 13 mars, 9:00 -12:00
  • Torsdag 25 april kl 9:00 -12:00
  • Onsdag 12 juni kl 9:00 -12:00

Mötestider höstterminen 2023

 

Skrivelser och ärenden till Utbildningsnämnden NVS skickas till un@nvs.ki.se 

Protokoll 2024

Ledamöter UN NVS

Ordförande (GUA)

Profile image

Maria Hagströmer

Professor/Fysioterapeut

Vice ordförande (biträdande GUA)

Profile image

Anna Carin Wahlberg

Universitetslektor

Programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Profile image

Anna Brorsson

Universitetsadjunkt;Forskarassistent
852483992

Fysioterapeutprogrammet

Profile image

Anna Pettersson

Assisterande Lektor
852488860

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Profile image

Lise-Lott Rydström

Assisterande Lektor

Biträdande programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Profile image

Marie Halvorsen

Assisterande Lektor
852488875

Sjuksköterskeprogrammet

Profile image

Carina Georg

Adjunkt
852483693

Specialistsjuksköterskeprogrammen 

Åsa Dorell

Adjunkt
852483843

Ledamöter från egna institutionen

Profile image

Dorota Religa

Professor/Överläkare
Profile image

Helena Salminen

Lektor/Specialistläkare
852486840
Profile image

Nina Brodin

Lektor/Fysioterapeut
852488843
Profile image

Aileen Bergström

Assisterande Lektor
Profile image

Susanne Andermo

Biträdande Lektor;Assisterande Lektor
852483902

Ledamöter från annan institution

Profile image

Katarina Bohm

Universitetslektor/Sjuksköterska
852487533
Profile image

Anna Wiik

Assisterande Lektor
852487526
Profile image

Tove Wahlund

Adjunkt
852482463

Avnämarrepresentanter

Vakant, Region Stockholm

Leif Kananen, kommunrepresentant Stockholms stad

Helena Linden, Region Stockholm

 

Studentrepresentant

Ebba Claesson

Utbildningsnämndshandläggare

Anna-Carin Isacsson

Utbildningsnämndshandläggare
Profile image

Linda Schöldberg

Utbildningsnämndshandläggare

Anette Stålbalk

Utbildningsnämndshandläggare

Arbetsgrupper och kommittér under UN NVS

Utbildningsnämnden NVS har inrättat följande underorgan för att arbeta med specifika områden: 

Återrapportering UN NVS

Om du vill ta del av vår återrapportering vänligen maila un@nvs.ki.se

AS
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-12-21