Skip to main content

Utbildningsnämnden NVS

Utbildningsnämnden ansvarar för och tar beslut om utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Insitutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle är programansvarig institution för 16 utbildningsprogram, kursansvarig institution till ett flertal kurser och moment inom andra utbildningsprogram samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildning.

Till kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram där NVS är programansvarig institution.

Kontakt: UN@nvs.ki.se 

  Mötestider vårterminen 2020

  • Onsdag 12 februari kl. 9.00-12.00
  • Torsdag 12 mars kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 15 april kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 6 maj kl. 13.00-16.00
  • Onsdag 10 juni kl. 9.00-12.00

  Protokoll 2019

  Ledamöter UN NVS

  Ordförande

  Vice ordförande

  Programdirektorer

  Arbetsterapeutprogrammet

  Camilla Malinowsky

  Lektor, biträdande

  Fysioterapeutprogrammet

  Sjuksköterskeprogrammet

  Specialistsjuksköterskeprogrammen

  Biträdande programdirektorer

  Arbetsterapeutprogrammet

  Annika Sköld

  Adjunkt

  Fysioterapeutprogrammet

  Gabriele Biguet

  Adjunkt

  Sjuksköterskeprogrammet

  Specialistsjuksköterskeprogrammen

  Ledamöter från den egna organisationen

  Helena Salminen

  Lektor/klinisk anställning

  Ledamöter från annan institution

  Katarina Bohm

  Lektor/sjuksköterska

  Studentrepresentanter Medicinska Föreningen

  Anna Sigesgård
  Elin Sjögren, Suppleant

  Avnämarrepresentanter

  Christina Olsson, Region Stockholm
  Oili Dahl, Region Stockholm
  Leif Kananen, kommunrepresentant Stockholms stad

  Utbildningshandläggare

  Marie Aho Huotari

  Utbildningshandläggare

  Arbetsgrupper och kommittér under UN NVS

  Utbildningsnämnden NVS har inrättat följande underorgan för att arbeta med specifika områden: