Utbildningsnämnden NVS

This page in English

Utbildningsnämnden ansvarar för och tar beslut om utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Till kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram 2018, för program där NVS är programansvarig institution.

Kontakta oss:

UN@nvs.ki.se

Mötestider 2018

  • Onsdag 7 februari kl. 9.00-12.00
  • Tisdag 27 mars kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 30 maj kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 12 september kl. 9.00-12.00
  • Onsdag 17 oktober kl. 9.00-12.00
  • Måndag 12 november kl. 13.00-16.00
  • Onsdag 12 december kl. 9.00-12.00

Protokoll

2018

7 februari 2018   27 mars 2018   30 maj 2018

2017

13 februari 2017   13 mars 2017    25 april 2017   9 juni 2017    13 september 2017     8 november 2017   15 december 2017

2016

3 februari 2016  14 mars 2016     26 april 2016    10 juni 2016   14 september 2016  19 oktober 2016   9 november 2016  16 december 2016

Ledamöter

Ordförande

Professor

Lena Nilsson-Wikmar

Telefon: 08-524 888 48
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Lena.Nilsson-Wikmar@ki.se

Vice ordförande

Universitetslektor

Anna Carin Wahlberg

Telefon: 08-524 838 62
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Anna.Carin.Wahlberg@ki.se

Programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Universitetslektor

Sofia Vikström

Telefon: 08-524 838 02
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Sofia.Vikstrom@ki.se

Fysioterapeutprogrammet

Universitetslektor

Malin Nygren-Bonnier

Telefon: 08-524 888 31
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Malin.Nygren-Bonnier@ki.se

Sjuksköterskeprogrammet

Universitetslektor

Eva Broberger

Telefon: 08-524 838 15
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Eva.Broberger@ki.se

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Universitetslektor

Anna Carin Wahlberg

Telefon: 08-524 838 62
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Anna.Carin.Wahlberg@ki.se

Biträdande programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Universitetsadjunkt

Annika Sköld

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: annika.skold@ki.se

Fysioterapeutprogrammet

Universitetsadjunkt

Anna Pettersson

Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Anna.Pettersson@ki.se

Sjuksköterskeprogrammet

Universitetsadjunkt

Cecilia Moberg

Telefon: 08-524 838 20
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Cecilia.Moberg@ki.se

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Universitetslektor

Veronica Lindström

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Veronica.Lindstrom@ki.se

Ledamöter från den egna institutionen

Universitetslektor

Marie Iwarzon

Telefon: 08-524 839 04
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Marie.Iwarzon@ki.se

Universitetslektor/klinisk anställning

Helena Salminen

Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: Helena.Salminen@ki.se

Universitetslektor

Susanne Guidetti

Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: Susanne.Guidetti@ki.se

Universitetsadjunkt

Anna Pettersson

Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Anna.Pettersson@ki.se

Ledamöter från annan institution

Universitetsadjunkt

Knut Sturidsson

Telefon: 070-593 25 60
Enhet: Psykologi Grundutbildning
E-post: Knut.Sturidsson@ki.se

Ställföreträdande prefekt

Katarina Bohm

Telefon: 08-524 875 33
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Katarina.Bohm@ki.se

Avdelningschef

Georgios Panagiotidis

Telefon: 073-320 05 11
Enhet: Avdelningen för klinisk farmakologi
E-post: Georgios.Panagiotidis@ki.se

Adjunkt

Nina Andersson-Papadogiannaki

Telefon: 08-524 859 89
Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: Nina.Andersson@ki.se

Studentrepresentanter Medicinska Föreningen

Ulrika Lindberg
Hanna Rosén
Helena Torbjörnsson
Carlo Rivera Carrera
, Suppleant         
Elin Sjögren
, Suppleant                                       

Avnämar-representanter

Christina Olsson, Stockholms läns landsting
Oili Dahl, Stockholms läns landsting

Utbildningsnämndshandläggare

Utbildningsnämndshandläggare

Marie Aho Huotari

E-post: marie.aho.huotari@ki.se

Organisation