Liza Klacksell Israelsson

Liza Klacksell Israelsson

Universitetsadjunkt
Telefon: +46852482395
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset hiss 1 plan 9, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 NOGRH Utbildningsenheten RH och BUH, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag heter Liza Klacksell Israelsson, Specialistsjuksköterska och Msc inom
  barn och ungdomars hälsa.
  1998 började jag arbeta som Specialistsjuksköterska på Astrid Lindgrens
  Barnsjukhus (ALB), Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
  2008 började jag arbeta som Universitetsadjunkt på Institutionen för
  kvinnors och barns hälsa (Inst KBH), KI. Till en början delade jag
  arbetstiden mellan ALB och Inst KBH. Idag arbetar jag 100% på Inst KBH, KI +
  enstaka pass på ALB för att inte tappa min
  specialistsjuksköterskeprofession.
  Jag håller i ett projekt en del av min arbetstid gällande
  kvalitetsuppföljning av barn födda med esofagusatresi, samt är i start av
  att påbörja doktorandstudier.
  1993-1996 Sjuksköterskeprogrammet 120 p, Mälardalens högskola, Eskilstuna
  1997-1998 Specialistutbildning barn och ungdom 40 p, Uppsala Universitet
  2004-2006 Magisterkurs i Barn och ungdomars hälsa 40 p, Karolinska
  Institutet
  2007 Klinisk handledning I 7.5 hp, Karolinska Institutet
  2009 Access 2003, Interaktiv grundutbildning samt personlig
  fortsättningsutbildning
  2009 Pedagogik för Universitetslärare 3 v heltidsstudier
  2015 Återkoppling FBV15 2 v heltidsstudier

Anställningar

 • Universitetsadjunkt, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2014-

Examina och utbildning

 • Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2006

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI