-

Utbildning vid institutionen NVS

Morgondagens vårdpersonal, forskare och lärare utbildas i en miljö med specialistsjukvård och internationellt erkänd forskning. Det är ungefär en tredjedel av Karolinska Institutets studenter på grund- och avancerad nivå som genomför sin utbildning vid institutionen NVS.

Foto: Annica Karlsson