Anna Carin Wahlberg

Anna Carin Wahlberg

Universitetslektor | Docent
Telefon: +46852483862
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 1, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är leg sjuksköterska sedan 1985 och jag har tidigare huvudsakligen
  arbetat som telefonsjuksköterska på SOS Alarm.
  Jag är docent i omvårdnad med inriktning utbildning och bitr
  grundutbildningsansvarig (GUA) på Institutionen för neurobiologi,
  vårdvetenskap och samhälle (NVS). Jag är också lärarrepresentant i
  Kommittén för utbildning.
  Min undervisning är både på grund- och avancerad nivå, huvudsakligen inom
  specialistsjuksköterskeprogrammet men även inom andra program som
  sjuksköterskeprogrammet. Forskningen handlar huvudsakligen om ambulerande
  omvårdnad framför allt om sjukvårdsrådgivning per telefon och prehospital
  vård.
  Lärarrepresentant i Kommitteen för utbildning sedan 2019
  Ledamot i Docenturnämnden sedan 2023
  Ledamot av Karolinska Institutets Pedagogiska akademi sedan 2015.
  Leg sjuksköterska, Ersta högskola 1985
  Fil mag konstvetenskap, Stockholms universitet 1997
  Med dr, Karolinska Institutet 2004

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är huvudsakligen inom ambulerande omvårdnad, dvs den delen av
  hälso- och sjukvårdens verksamheter som finns utanför etablerade
  vårdenheter som sjukhus och primärvård. Forskningen handlar huvudsakligen
  om sjuksköterskors telefonbedömningar. Min forskning handlar både om den
  vårdsökandes och telefonsjuksköterskans perspektiv. Pågående projekt
  är inom områdena samtalsprocessen, telefonsjuksköterskors
  arbetsmiljö och vårdsökandes samtal till 112.
  Jag har tidigare varit handledare till 4 doktorander som tagit examen och är
  för närvarande handledare för en doktorand.

Undervisning

 • - pedagogisk ledare i olika befattningar sedan 2006
  - lärarrepresentant i Kommitteen för utbildning sedan 2019
  - ledamot i Docenturnämnden på KI sedan 2023
  - programdirektor KIs 11 specialistsjuksköterskeprogram 2016 - 2018
  - bitr GUA, NVS 2017-2018, 2022-
  - GUA, NVS 2018-2021
  - docent i omvårdnad med inriktning utbildning 2018
  - över 50 hp formell pedagogisk utbildning
  - arbetat som adjunkt/lektor på KI sedan 2003
  - drivit/deltagit i ett antal pedagogiska utvecklingsprojekt, t.ex. ny
  handledningsmodell för examensarbeten
  - författare till en bok och 2 kapitel samt vetenskapliga pedagogiska
  artiklar
  - arbetat som museilärare på Riksantikvarieämbetet och Livrustkammaren
  - ledamot i KI:s Pedagogiska akademi

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Universitetslektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2008-

Examina och utbildning

 • Docent, Omvårdnad, Karolinska Institutet, 2018
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, INST F OMVÅRDNAD (HA), Karolinska Institutet, 2004

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI