Carina Georg

Carina Georg

Universitetsadjunkt
E-postadress: carina.georg@ki.se
Telefon: +46852483693
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 3, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som adjunkt på sektionen för omvårdnad. 2019 disputerade
  jag vid KI med avhandlingen: ” Virtual Patiens in Nursing Education:
  Teaching, Learning and Assessing Clinical Reasoning Skills”. Avhandlingens
  bygger på fyra delstudier. Övergripande syfte för avhandlingen var att
  bidra med ökad kunskap om hur man kan designa virtuella patienter för att
  tydliggöra kliniskt resonemang inom omvårdnad samt hur man kan bedöma
  kvalitén på sjuksköterskestudenters kliniska resonemang när de arbetar
  med virtuella patienter.
  Min yrkesbakgrund är att jag är leg. sjuksköterska, specialistutbildad
  inom intensivvård med en magister inom vårdpedagogik.
  Idag undervisar jag inom sjuksköterskeprogrammet, jag är även biträdande
  programdirektor för sjuksköterskeprogramet.
  Jag har fördjupat mig i frågor kring undervisning och bedömning av
  kliniskt resonemang inom omvårdnad. Jag har även fördjupat mig i
  simulering som verktyg för lärande och examination, här har jag arbetat
  med både skärmbaserad simulering i form av virtuella patienter samt
  fullskalesimulering. Jag har även inriktat mig på utveckling av samt
  digitalisering av examinationer.
  Leg. sjuksköterska (1988)
  Bachelor of Science (BSc) in Intensive Care Nursing (1990)
  Filosofie magisterexamen med huvudämnet pedagogik inriktning vårdpedagogik
  (2008)
  Medicine Doktor (2019)

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Universitetsadjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2006-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI