NVS Internationella kommitté

NVS IK är ett beslutande organ under utbildningsnämnden NVS. Internationella kommittén arbetar med strategiska frågor kring internationalisering. I Strategi 2030 är ett av tre strategiska vägval att KI ska vara ett globalt universitet.

Kommittén:

  • arbetar med programövergripande internationella strategier och aktiviteter i linje med KI:s övergripande strategier för internationalisering som ska genomföras på NVS.
  • arbetar strategiskt med frågor och aktiviteter för internationalisering på hemmaplan.
  • tar fram akademiskt och socialt program för inkommande och studenter och lärare i samarbete med avdelningarna.
  • Arbetar med att revidera och ta fram nya kursplaner för internationella studenter.

Med stöd av Internationella kansliet:

  • sluter avtal med utländska universitet, beslutar om prioriteringsregler och urval av studenter till utbytesprogrammen
  • arbetar för att skapa förutsättningar för inresande/utresande studenter och lärarutbyte.

Internationella kommitténs sammansättning

Ledamöter
Susanne Guidetti, ordförande, avdelningen för arbetsterapi
Marianna Moberg, sjuksköterskeprogrammet, avdelningen för omvårdnad
Anna Jervaeus, specialistsjuksköterskeprogrammen, avdelningen för omvårdnad
Marie Halvorsen, avdelningen för fysioterapi
Mandana Fallah Pour , avdelningen för arbetsterapi

Studentrepresentant
Jennifer Säll

Adjungerade
Christoffer Bodforss, internationell handläggare
Kristina Jesinkey, internationell koordinator

Handläggare
Anette Stålbalk

SG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2024-04-12