Lise-Lott Rydström

Lise-Lott Rydström

Assisterande Lektor
Telefon: +46852483912
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 1, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är disputerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och
  ungdom och adjunkt vid Karolinska Institutet. Min avhandling Health-related
  quality of life and HIV- related stigma in children living with HIV in Sweden
  gjorde jag vid Karoliniska Institutet.
  Sedan 1 januari 2021 och jag också programdirektor för
  specialistsjuksköterskeprogrammen inom NVS.
  Jag har också en mångårig erfarenhet av att arbeta inom barnsjukvården
  som klinisk sjuksköterska, chef och vårdutvecklare. Mitt kliniska arbete
  under en lång period har framförallt bestått av att arbeta med barn som
  växer upp med hivinfektion.
  Under perionden 2019- 2022 var jag ansvarig för projektgruppen Primärvård ur ett
  livcykelperspektiv. https://ki.se/nvs/primarvard-ur-ett-livscykelperspektiv
  [1] 2023 startade Susanne Andermo forskargruppen Hälsofrämjande arbete bland barn och unga ( https://ki.se/nvs/halsoframjande-arbete-bland-barn-och-unga ) och Primärvård ur ett livscykelperspektiv kom då att bli en del av den.
  Grundläggande högskolepedagogik 2017
  ONL 2016
  Disputerad 2015
  Magister i vårdpedagogik 2003
  Omvårdnad vid infektionssjukdomar 10hp
  Distansutbildning (motsvarande 5 hp)
  Specialistsjuksköterska barn 1994
  Sjuksköterska 1989
  [1] https://ki.se/nvs/primarvard-ur-ett-livscykelperspektiv

Forskningsbeskrivning

 • Mitt avhandlingsarbete [1] handlar om livskvalitet och stigma hos barn som
  växer upp med en medfödd eller tidigt förvärvad hiv infektion i
  Sverige.
  Utöver de artiklar som finns i min publikationslista har jag utifrån mitt
  avhandlingsarbete även publicerat följande artikel:
  Rydström, LL., Eriksson, L., Berlin. A.(2019)/”The Medication always
  Reminds Me”. Living with Perinatal acquired HIV-Children and parents`
  View Points. /Madridge J AIDS
 • 3(1): 62-68. Doi:10.18689/mja-1000111
  [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44671
  Under covid pandemin var jag även delaktig i forskning rörande barn och covoid vilket resulterade i tre artiklar.
  Jag är också delaktig i projekt som hanlar om:
  - Tidigt stöd till ammande mödrar.
  - Digitalt stöd för psykisk hälsa: Skolsköterskans förebyggande arbete vid psykiska besvär bland gymnasieelever – en randomiserad kontrollerad
  studi
  - Skärmandvändning bland små barn

Undervisning

 • Sedan 2015 har jag arbetat som lärare inom både grund och
  specialistutbildningen för sjuksköterskor. Mitt fokus är barn och familj.
  Jag har varit:
  * Kursansvarig för en kurs med fokus primärvård 15 hp i termin 4 på
  grundutbildningen (2015 - 2020).
  * Kursansvarig för hälsakursen 15 hp på specialistutbildningen barn och
  ungdom (2015 -2020)
  * Inriktningsansvarig för specialistutbildningen barn och ungdom
  * Handlett och examinerat examensarbeten på grundutbildningen
  (Kandidatnivå) (2015)
  * Handlett och examinerat examensarbeten på specialistsjuksköterska barn
  och ungdom (magisternivå) 2016 -pågående.
  * Lärare i vetenskaplig metodikkurs för specialistsjuksköterskor med
  inriktning barn och ungdom
  * Examinator för hälsa kursen inom specialistsjuksköterskeutbildning barn
  och ungdom (2019 - 2021).
  * Examinator för kurserna omvårdnad inom barnhälsovård 7, 5 hp och
  Omvårdnad inom elevhälsans medicinska insats 7, 5 hp två av kurserna i
  det nya utbildningsprogrammet för barn och ungdom
  specialistsjuksköterska med start VT 21

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI