Protokoll - Utbildningsnämnden NVS

Nedan finns senaste årens protokoll från Utbildningsnämnden NVS.
För originalhandlingar (eller åtkomst av äldre protokoll) kontakta registrator-syd@ki.se.

AS
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2024-01-03