Philip Von Rosen

Philip Von Rosen

Lektor | Docent
Telefon: +46852483896
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent vid Avdelningen för Fysioterapi och forskar om prevention av sjukdomar och skador, fysisk aktivitet och livsstilsfaktorer för hälsa. Försvarade min avhandling år 2017, post-doc år 2018-2020 vid KI och har efter det kombinerat forskning med undervisning vid Avdelningen för Fysioterapi. Jag har en stor kompetens inom områdena dataanalys och statistik. Innehar specialistkompetens som fysioterapeut.

  2019 Top downloaded publication 2018-2019 in Scandinavian Journal of Medicine &
 • Science in Sports
  2018 2nd place Best Paper Award 2018 in European Journal of Sports Science
  2017 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet
  2013 Masterexamen, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsområde fokuserar på prevention av sjukdomar och skador, samband och effekter av fysisk aktivitet samt om livsstilsfaktorer för hälsa. Jag studerar a) sambandet mellan fysisk aktivitet och risk för olika sjukdomar b) sambandet mellan hur du spenderar ditt dygn i form av fysisk aktivitet, stillasittande aktivitet och sömn med olika hälsoutfall, c) interventioner (tex M-hälsa) för att främja hälsa och förebygga sjukdomar. Min forskning kombinerar epidemiologi, metodutveckling och interventionsforskning med avancerade dataanalys metoder.Jag har varit framgångsrik i att erhålla interna och externa medel såsom SFO-V, AFA, Cancerfonden, Centrum för idrottsforskning, etc. Huvudhandledare för tre doktorander och bihandledare för tre doktorander. Verksam vid forskargruppen "Fysisk aktivitet och idrottsmedicin med fokus på förebyggande", se mer här https://ki.se/nvs/fysisk-aktivitet-och-idrottsmedicin-med-fokus-pa-prevention

Undervisning

 • Jag har ett starkt engagemang för utbildningsfrågor och pedagogik. Jag jobbar aktivt med att utveckla och förbättra kurser med studentens lärande
  i centrum. Jag har studerat grundläggande pedagogik, till kurser om distanslärande, kursdesign och online verktyg för att stimulera till
  lärande. I min undervisning strävar jag efter att få studenten att finna sin egna drivkraft och att själv bli aktiv i sitt kunskapssökande.
  Den undervisning jag är involverad inom sker främst inom rörelsesystemet, vetenskaplig metodik och statistik. Undervisar på grundutbildningen till
  fysioterapeut, Skuff (Svensk kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen) och inom magisterkurs. Jag är också kursledare för
  kursen ”Fysioterapi vid hälsa och ohälsa”. Jag har lång erfarenhet av handledning av studenter på grundutbildning och magister/masternivå.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Fysioterapi, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Masterexamen, Karolinska Institutet, 2013
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI