Utbildningsnämnden NVS

Utbildningsnämnden NVS ansvarar för och tar beslut om utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå.

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) är programansvarig institution för 16 utbildningsprogram, kursansvarig institution till ett flertal kurser och moment inom andra utbildningsprogram samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildning.

Till kursuppdrag för kurs inom utbildningsprogram där NVS är programansvarig institution.

Mötestider höstterminen 2024

  • Onsdag 11 september, 9.00-12.00
  • Torsdag 10 oktober, heldag
  • Tisdag 12 november, 9.00-12.00
  • Torsdag 12 december, 9.00-12.00

Mötestider vårterminen 2024

  • Måndag 8 februari kl. 9:00 -12:00
  • Onsdag 13 mars, 9:00 -12:00
  • Torsdag 25 april kl 9:00 -12:00
  • Onsdag 12 juni kl 9:00 -12:00

 

Skrivelser och ärenden till Utbildningsnämnden NVS skickas till un@nvs.ki.se 

Ledamöter UN NVS

Ordförande (GUA)

Profile image

Maria Hagströmer

Professor/Fysioterapeut

Vice ordförande (biträdande GUA)

Profile image

Anna Carin Wahlberg

Universitetslektor

Programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Profile image

Anna Brorsson

Universitetsadjunkt;Forskarassistent

Fysioterapeutprogrammet

Profile image

Anna Pettersson

Assisterande Lektor

Sjuksköterskeprogrammet

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Profile image

Lise-Lott Rydström

Assisterande Lektor

Biträdande programdirektorer

Arbetsterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Profile image

Marie Halvorsen

Assisterande Lektor

Sjuksköterskeprogrammet

Profile image

Carina Georg

Universitetsadjunkt
+46852483693

Specialistsjuksköterskeprogrammen 

Åsa Dorell

Adjunkt
+46852483843

Ledamöter från egna institutionen

Profile image

Dorota Religa

Professor/Överläkare
Profile image

Helena Salminen

Lektor/Specialistläkare
Profile image

Nina Brodin

Lektor/Fysioterapeut
+46852488843
Profile image

Aileen Bergström

Assisterande Lektor
Profile image

Susanne Andermo

Biträdande Lektor;Assisterande Lektor

Ledamöter från annan institution

Profile image

Anna Wiik

Assisterande Lektor
+46852487526

Avnämarrepresentanter

Vakant, Region Stockholm

Leif Kananen, kommunrepresentant Stockholms stad

Helena Linden, Region Stockholm

 

Studentrepresentant

Vakant

Utbildningsnämndshandläggare

Anna-Carin Isacsson

Utbildningsnämndshandläggare
Profile image

Linda Schöldberg

Utbildningsnämndshandläggare

Anette Stålbalk

Utbildningsnämndshandläggare

Arbetsgrupper och kommittér under UN NVS

Utbildningsnämnden NVS har inrättat följande underorgan för att arbeta med specifika områden: 

Återrapportering UN NVS

Om du vill ta del av vår återrapportering vänligen maila un@nvs.ki.se

AS
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2024-07-03