Camilla Malinowsky

Camilla Malinowsky

Lektor | Docent
Telefon: +46852483877
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag disputerade 2011 med avhandlingen Managing technology in everyday
  activites: A study of older adults with dementia, MCI, and no cognitive
  impairment. [1] Efter disputationen har jag haft post-doktortjänster på
  Luleå Tekniska Universitet och på KI. För närvarande arbetar jag vid
  Sektionen för arbetsterapi som utbildningsansvarig för
  arbetsterapeutprogrammet och som biträdande forskargruppsledare i
  forskargruppen CACTUS (Cognitive Accessibility and Technology Use when Ageing
  in home and Society) [2]. Min forskning handlar om delaktighet i samhället
  för främst äldre personer med kognitiv nedsättning. En stor del av
  forskningen handlar om att undersöka matchningen mellan teknikanvändare med
  kognitiv funktionsnedsättning och de specifika krav som vardagstekniska
  föremål och tjänster (inklusive e-hälsa) ställer på användarna. I
  denna forskning används ofta bedömningarna Everyday Technology Use
  Questionnire (ETUQ) [3] och/eller Management of Everyday Technology
  Assessment (META) [4]. Min forskning innefattar också studier
  av tillgänglighet till och användbarhet hos platser och aktiviteter i
  offentlig miljö (främst utanför hemmet) för personer med kognitiv
  funktionsnedsättning. I dessa studier används ofta frågeformuläret
  Participation in ACTivities and places OUTside home questionnaire (ACT-OUT).
  [1] https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/40706
  [2] http://ki.se/nvs/cactus-forskargrupp
  [3] http://ki.se/nvs/everyday-technology-use-questionnaire-etuq
  [4] http://ki.se/nvs/management-of-everyday-technology-assessment-meta

Forskningsbeskrivning

 • *Publikationer*
  Gaber, S., Nygård, L., Kottorp, A., Charlesworth, G., Wallcook, S. &

 • *Malinowsky. C*. (2020). Perceived risks, concession travel pass access and
  everyday technology use for out-of-home participation: cross-sectional
  interviews among older people in the UK. Accepted for publication in /BMC
  Geriatrics/.
  *Malinowsky, C.*, Nygård, L., Pantzar, M. &
 • Kottorp, A. (2020). Test-retest
  reliability of the short version of the Everyday Technology Use Questionnaire
  (S-ETUQ). /Scandinavian Journal of Occupational Therapy/, early online.
  Wallcook, S., *Malinowsky, C., * Nygård, L., Charlesworth, G., Lee, J.,
  Walsh, R., Gaber, S. &
 • Kottorp, A. (2020). The perceived challenge of
  Everyday Technology to older adults in different countries. /Scandinavian
  Journal of Occupational Therapy/, early online.
  Carnlöf, C. *Malinowsky, C*., Insulander, P., Gadler, F., Jensen-Urstad, M.
  &
 • Iwarson, M. (2020). The Symptom checklist: Frequency and Severity:
  Translation and Psychometric properties of the Swedish version. /Nordic
  Journal of Nursing Research/, early online.
  Malinowsky, C., Olofsson, A., Nyman, A. &
 • Larsson Lund. M. (2020). Patterns
  of participation: Facilitating and hindering aspects related to places for
  activities outside the home after stroke. /Scandinavian Journal of
  Occupational Therapy/, 27(3): 204-212
  Bartels, S.L., van Knippenberg, R., Dassen, F. C. M., Asaba, E., Patomella,
  A.-H., *Malinowsky, C.*, Verhey, F. &
 • de Vugt, M. (2019). A Narrative
  Synthesis Systematic Review of Digital Self-Monitoring Interventions for
  Middle-Aged and Older Adults. /Internet Interventions/, e-collection.
  Olofsson, A., Nyman, A., Kassberg, A.-C., *Malinowsky, C*. &
 • Larsson Lund, M.
  (2019). Participation in places outside the home after stroke: relationship
  with the severity of disability. /British Journal of Occupational Therapy/,
  early online.
  Wallcook, S., Nygard., L., Kottorp, A. &
 • *Malinowsky, C.* (2019). The use of
  Everyday Information Communication Technologies in the lives of older adults
  living with and without dementia in Sweden. /Assistive Technology/, early
  online./ /
  Bartels, S.L., Assander, S., Patomella, A.-H., Jamnadas-Khoda, J. &

 • *Malinowsky, C. *(2019).* *Do you observe what I perceive? The relationship
  between two perspectives on the ability of people with cognitive impairments
  to use everyday technology./ Ageing &
 • Mental Health/, early online.
  Ballmer, T., Helle, T., Kaptain., R. J., *Malinowsky, C.* &
 • Kottorp, A.
  (2019). Test-retest and inter-rater reliability of the Danish version of the
  META for use with older adults with and without COPD. /Scandinavian Journal
  of Occupational Therapy/, 26(6): 463-474.
  Gaber, S., Nygård, L., Kottorp, A. &
 • *Malinowsky C*. (2019).* *Perceived
  Participation and Everyday Technology Use within Public Space among People
  with and without Dementia. /Canadian Journal of Occupational Therapy/, early
  online.
  Jakobsson, E., Nygård, L., Kottorp, A. &
 • *Malinowsky, C*. (2019).
  Experiences of using everyday technology for eHealth among older adults with
  cognitive impairment. /Scandinavian Journal of Caring Sciences,
  /33(2):380-389.
  Lundberg, V., Boström, A. – M. &
 • *Malinowsky, C*. (2018). A psychometric
  evaluation of the Research Utilization Questionnaire using a Rasch
  Measurement Model. /Scandinavian Journal of /Caring, 32(2): 586-593.
  *Malinowsky, C* &
 • Kottorp, A. Tanemura, R., Nagao, T., Noda, K, Sagara, J.,
  Rosenberg, L., Asaba, E. &
 • Nygård, L. (2018). Everyday technology use among
  older adults in Sweden and Japan: A comparative study. /Scandinavian Journal
  of Occupational /25(6):446-456.
  *Malinowsky, C* &
 • Fallahpour, M, Larsson Lund, M., Nygård, L. &
 • Kottorp, A.
  (2018). Skill clusters of ability to manage everyday technology among people
  with and without cognitive impairment, dementia and acquired brain injury.
  /Scandinavian Journal of Occupational Therapy, /25(2): 99-107.
  Kottorp, A., *Malinowsky, C*. Larsson Lund, M. &
 • Nygård. L. (2018). Gender
  and diagnostic impact on everyday technology use – a differential item
  functioning (DIF) analysis of the Everyday Technology Use Questionnaire
  (ETUQ). /Disability &
 • Rehabilitation/, /early online/, 22:1-7.
  Ryd, C., *Malinowsky., C*., Öhman A., Kottorp, A. &
 • Nygård, L. (2018).
  Older adults' experiences of daily life occupations as everyday technology
  changes, /British //Journal of Occupational Therapy, /81(10): 601-608/./
  Ryd, C., Nygård, L., *Malinowsky, C*., Öhman, A. &
 • Kottorp A. (2017). Can
  everyday technology use predict overall functional level among older adults
  with mild cognitive impairment or mild-stage Alzheimer’s disease? – A
  pilot study. /Scandinavian journal of caring sciences/, 31(1), 201-209.
  *Malinowsky, C*, Kottorp, A., Rosenberg, L., Wallin, A., Nordlund, A.,
  Björklund, E., Melin, I., Pernevik, A. &
 • Nygård, L. (2017)/ /Differences in
  the use of everyday technology among persons with MCI, SCI and older adults
  without known cognitive impairment/. International Psychogeriatrics/, 29 (7),
  1193-1200.
  *Malinowsky, C.*, Kassberg, A. – C., Larsson-Lund, M. &
 • Kottorp, A. (2016).
  The stability of the test-retest reliability of the measures in the
  Management of Everyday Technology Assessment (META) among persons with
  acquired brain injury. /Disability &
 • Rehabilitation, Assistive Technology/,
  11(5), 395-399.
  Hedman, A., Nygård, L., *Malinowsky, C.*, Almkvist, A., &
 • Kottorp, A.
  (2016). Changing everyday activities and technology use in mild cognitive
  impairment. /British Journal of Occupational Therapy, / 79(2), 111-119.
  Kassberg, A. C., Prellwitz, M, *Malinowsky, C*. &
 • Larsson-Lund, M. (2016)
  Interventions aimed at improving the ability to use everyday technology in
  work after brain injury. /Scandinavian Journal of Occupational Therapy/,
  23(2):147-57.
  Kottorp A, Nygård L, Hedman A, Öhman A, *Malinowsky C*, Rosenberg L,
  Lindqvist E, &
 • Ryd C (2016). Access to and use of everyday technology among
  older people: An occupational justice issue – but for whom? /Journal of
  Occupational Science/, 23(3), 382-388./ /
  *Malinowsky, C*. &
 • Larsson Lund, M. (2016). The match between everyday
  technology in public space and the ability of working-aged people with ABI to
  use it. /British Journal of Occupational Therapy/, 79(1) 26–34.
  Ryd, C., Nygård, L., *Malinowsky, C*., Öhman, A. &
 • Kottorp, A. (2015).
  Associations between activities of daily living and everyday technology./
  Scandinavian Journal of Occupational Therapy/, 22(1), 33-42.
  *Malinowsky, C* &
 • Kottorp, A. Tanemura, R., Asaba, E., Nagao, T., Noda, K,
  Sagara, J., Bontje, P., Rosenberg, L. &
 • Nygård, L. (2015). Validation of the
  Everyday Technology Use Questionnaire in a Japanese context. /Hong Kong
  Journal of Occupational Therapy/, 26, 1-8.
  *Malinowsky, C.*, Kottorp, A., Patomella, A. – H., Rosenberg, L. &
 • Nygård,
  L. (2015). Changes in the technological landscape over time: Everyday
  technologies relevance and difficulty levels as perceived by older adults
  with and without cognitive impairment. /Technology &
 • Disability/, 27(3),
  91-101*. *
  *Malinowsky, C.*, Rosenberg, L. &
 • Nygård, L. (2014). An approach to
  facilitate healthcare professionals' readiness to support technology use in
  everyday life for persons with dementia*. */Scandinavian Journal of
  Occupational Therapy/, 21(3), 199-209. *
  *Malinowsky, C*. &
 • Larsson Lund, M. The association between perceived and
  observed ability to use everyday technology in working age people with ABI.
  (2014). /Scandinavian Journal of Occupational Therapy, /21(6), 465-472/./
  *Malinowsky, C*. &
 • Larsson Lund, M. The association between perceived and
  observed ability to use everyday technology in working age people with ABI.
  (2014). /Scandinavian Journal of Occupational Therapy, /21(6), 465-472
  *Malinowsky, * C., Nygård, L. &
 • Kottorp, A. (2014). Using a screening tool to
  evaluate potential use of e-health services for older people with and without
  cognitive impairment. /Aging &
 • Mental Health/, 18 (3), 340-345.
  Kassberg, A. C., *Malinowsky, C*., Jacobsson, L. &
 • Larsson-Lund, M (2013).
  Ability to manage everyday technology after acquired brain injury. Brain
  Injury, 27 (13-14), 1583-38.
  *Malinowsky, C.*, Kottorp, A. &
 • Nygård, L (2013). Everyday technologies'
  levels of difficulty when used by older adults with and without cognitive
  impairment –Comparison of self-perceived versus observed difficulty
  estimates. /Technology and Disability/, 25 (3), 167-176.
  *Malinowsky, C.*, Almkvist, O., Nygård, L. &
 • Kottorp, A. (2012). Individual
  variability and environmental characteristics influence older adults’
  abilities to manage everyday technology.* */International Psychogeriatrics,
  /24 (3), 484-495. *
  Malinowsky, C., Nygård, L. &
 • Kottorp, A. (2011). Psychometric evaluation of
  a new assessment of the ability to manage technology in everyday life.
  /Scandinavian Journal of Occupational Therapy/, 18 (1), 26-35. *
  Patomella, A. – H., Kottorp, A., *Malinowsky, C.* &
 • Nygård, L. (2011).
  Factors that impact the level of difficulty of everyday technology in a
  sample of older adults with and without cognitive impairment. /Technology and
  Disability/, 23 (4), 243-250.
  *Malinowsky, C*., Almkvist, O., Kottorp, A. &
 • Nygård, L. (2010). Ability to
  manage everyday technology: A comparison of persons with dementia or mild
  cognitive impairment and older adults without cognitive impairment.
  /Disability &
 • Rehabilitation, Assistive Technology/, 5 (6), 462-469. *
  * in thesis

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • Docent, Arbetsterapi, Karolinska Institutet, 2020
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI