Marie Halvorsen

Marie Halvorsen

Assisterande Lektor
E-postadress: marie.halvorsen@ki.se
Telefon: +46852488875
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar sedan 2016 som adjunkt på sektionen för Fysioterapi.
  Akademisk koordinator för utresande studenter på fysioterapiprogrammet.
  Ledamot i NVS Internationella kommitté. Jag undervisar på
  Fysioterapiprogrammet ffa inom området andning -och cirkulation. Jag är
  kursansvarig för kursen "Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi i
  slutenvård".
  Jag har min kliniska bakgrund inom fysioterapi för patienter med
  neurologiska, neurokirurgiska sjukdomar och är specialist inom neurologi.
  Jag är sedan 1988 legitimerad sjukgymnast och har fram till 2010
  huvudsakligen arbetet som sjukgymnast inom området neurologi och
  neurokirurgi i slutenvård.
  2006 , Specialist inom neurologi, Fysioterapeuterna
  2006 , Magisterexamen KI
  1988, Kandidatexamen i Sjukgymnastik,

Forskningsbeskrivning

 • Jag disputerade 2015 med en avhandling " Pain related aspects of neck muscle
  performance, functioning and psychosocial factors in individuals with
  cervical radiculopathy" . Mitt övergripande syfte med min avhandling var att
  beskriva och undersöka smärtrelaterade aspekter av nackmusklernas
  egenskaper, funktion och psykosociala faktorer hos personer med cervikal
  radikulopati (CR).

Undervisning

 • Kursledare i fysioterapiprogrammet termin 3 och kursledare i SKUFF kursen
  fysioterapi inom slutenvård.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2015
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2006

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI