Anna Wiik

Anna Wiik

Assisterande Lektor
E-postadress: anna.wiik@ki.se
Telefon: +46852487526
Mobiltelefon: +46702091148
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, 14152 Huddinge
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klinisk Fysiologi Gustafsson, 141 52 Huddinge

Om mig

 • Jag är molekylärbiolog, har disputerat i fysiologi och är anställd som
  assisterande lektor på institutionen för laboratoriemedicin.
  2023 tilldelades jag utmärkelsen Mäster - Till minne av Dan Grandér.
  Utmärkelsen Mäster utdelas till minne av Dan Grandér på förslag av
  kårmedlemmar en gång per år till en lärare – eller undantagsvis flera
  lärare – involverade i utbildningen av Karolinska Institutets studenter.
  Mäster tilldelas den lärare som under en längre tid skött sin
  undervisning på ett inspirerande och pedagogiskt föredömligt sätt eller
  som initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.
  Sedan augusti 2023 är jag biträdande programdirektor för Biomedicinska
  analytiker programmet som, tillsammans med PD, ansvarar för det löpande
  arbetet på programmet.
  Utöver det undervisar jag och är ansvarig för kurser inom anatomi och
  fysiologi.

Forskningsbeskrivning

 • Jag är intresserad av hur könshormonerna påverkar olika vävnader. I ett
  samarbetsprojekt följer vi transindivider i samband med
  könshormonbehandling under ett år vilket ger möjlighet att studera om/hur
  könshormoner påverkar olika organsystem och skillnader i sjuklighet hos
  män och kvinnor såsom metabola förändringar, reglering av vaskulär
  funktion samt reglering av skelettmuskelmassa och fettvävnad.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI