Neuropediatrik

Forskningen är tvärvetenskaplig och griper över många olika områden från molekylärbiologi och genetik, över neurofysiologi och olika former av hjärnavbildning, till studier av funktioner, beteende, kliniska symtom behandling och delaktighet i samhället.

child holding branch

 

En huvudinriktning är studier av motoriska och kognitiva funktioner med hjälp av moderna hjärnavbildningstekniker som magnet- och PET-kamera. Vi har också tillgång till ett välutrustat motoriklaboratorium för att studera olika rörelsefunktioner. Många olika yrkesgrupper är involverade i forskningen: läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder och psykologer till hjärnforskare, biologer och ingenjörer.

 

Kalender

Rörelse, Aktivitet och Hälsa - Ett kunskapscenter med expertis om modern rörelseanalys, mätmetoder och digitalisering i vården för barn och ungdom

Profile image

Ulf Andersson

Professor Emeritus/Emerita
Profile image

Hans Forssberg

Professor
Profile image

Kristina Tedroff

Forskargruppledare
Profile image

Eva Broström

Professor, adjungerad
+46852482394
Profile image

Ronny Wickström

Anknuten till Forskning;Adjungerad Professor
Jelaine Legaspi
2024-05-24