Mikael Reimeringer

Mikael Reimeringer

Anknuten till Forskning
Besöksadress: ALB, Q2:07, 17176 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropediatrik Broström, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag jobbar som rörelseanalystekniker i Motoriklab / Core-faciliteten för Rörelse, Funktion
    och Hälsa. Det är ett forsknings- och kliniskt rörelseanalyslaboratorium där vi registrerar och analyserar gång och rörelse med hjälp av
    olika instrument, till exempel ett 3-dimensionellt infrarött kamerasystem som registrerar reflekterande markörer fästa på kroppen (motion capture), kraftplattor, EMG, IMU och accelerometri.
    Vi modellerar kroppens rörelser och får insikter i gångmönster och krafter som påverkar kroppssegmenten. Accelerometrin ger insikter om rörelsemängd och intensitet utanför labbmiljön. I mitt arbete ingår att delta i inspelningar av patienter och forskningspersoner, bearbeta och exportera data, underhåll av tekniken i labbet och hjälp med teknisk design och analys i våra forskningsstudier.
    Jag är även IT-tekniker för Neuropediatriska forskningsenheten.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI