Dan Jacobson

Anknuten till Forskning
E-postadress: dan.jacobson@ki.se
Besöksadress: ALB,Q2:07, 17176 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropediatrik Tedroff, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Leg. läkare
  ST i barn- och ungdomsmedicin
  Doktorand

Forskningsbeskrivning

 • Forskning om cerebral pares (CP) och dess samsjukligheter. Projekten
  innefattar:
  - Långtidsuppföljning efter neurokirurgisk spasticitetsbehandling
  (selektiv dorsal rhizotomi) för barn med CP.
  - Hälsokartläggningar av unga vuxna (ca 21 år gamla) med CP.
  - Randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblindad behandlingsstudie där
  botulinumtoxin-A prövas mot kronisk muskelrelaterad smärta hos vuxna med
  spastisk CP.

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2020
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI