Barnendokrinologi

Forskningen inom barnendokrinologi har sitt ursprung i kliniska frågeställningar och bedrivs dels i form av kliniska forskningsprojekt vid den barnendokrinologiska patientmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) och dels som translatorisk experimentell forskning vid laboratoriet i det nya forskningshuset Bioclinicum.

Flera aktiva forskargrupper fokuserar på olika områden inom barnendokrinologin; reproduktionsbiologi, tillväxtfysiologi och -genetik, diabetes mellitus, metabolism och utveckling av hormonläkemedel för behandling av barn.

En övergripande målsättning för forskningen är att hjälpa barn med hormondefekter och rubbad ämnesomsättning till en högre livskvalitet genom att förbättra tillväxt och kroppssammansättning.

Inom området bedrivs också offensiv utbildningsaktivitet med flera årligen återkommande internationella och nationella kurser inom forskar- och efterutbildning av läkare, sjuksköterskor, doktorander och andra personalkategorier.

Forskningsområden

Experimentell tillväxtforskning, forskningsansvarig: Lars Sävendahl

Tillväxt och broskbiologi, forskningsansvarig: Ola Nilsson

Kongenital adrenal hyperplasi, forskningsansvarig: Svetlana Lajic

Pediatrisk endokrinologi och medfödda metabola sjukdomar, forskningsansvarig: Anna Nordenström

Jelaine Legaspi
2024-02-07