Ann-Christin Eliasson

Ann-Christin Eliasson

Senior Forskare | Docent
Besöksadress: ALB, Q2:07, 17176 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropediatrik Broström, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Senior Professor Ann-Christin Eliasson, leg arbetsterapeut.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsfält är barn med funktionshinder. Ett huvudområde är
  riktat mot utveckling av hand funktion hos barn med cerebral pares.
  Utmaningen är hur vi kan förbättra träningsmetoderna för denna barngrupp
  och förstå vilka faktorer som påverkar utvecklingen. För att kunna svara
  på dessa frågor forskar vi på behandlingsinsatser, utvecklingsperspektiv
  och instrumentutveckling.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskare, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Neuropediatrisk vetenskap, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI