Kristina Löwing

Kristina Löwing

Anknuten till Forskning
E-postadress: kristina.lowing@ki.se
Besöksadress: ALB,Q2:07, 17176 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropediatrik Tedroff, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Legitimerad sjukgymnast, Medicine Doktor, Specialist i Pediatrik, Innehar en
  specialisttjänst för disputerad sjukgymnast på Karolinska
  Universitetssjukhuset med placering på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Mitt
  avhandlingsarbete handlade om målfokuserad aktivitetsträning för
  förskolebarn med cerebral pares.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsområde berör barn med funktionsnedsättningar. Mitt
  huvudområde är inriktat mot barn med cerebral pares men berör även barn
  med Osteogenesis Imperfecta. Fokus i min forskning har varit utvärdering av
  träning och andra behandlingsinsatser. En stor utmaning är kunna
  utveckla och förbättra träningsmetoder för barn med cerebral pares och
  förstå vilka faktorer som är betydelsefulla för barnets utveckling under
  uppväxten. För att kunna svara på dessa frågor behövs forskning som ger
  möjlighet att följa barn över tid och som utvärderar olika
  behandlingsinterventioner.
  Andra spännade fält är att studera fysisk aktivitet hos barn med
  funktionsnedsättning och hur det förhåller sig till deras hälsa samt i
  förlängningen verka för att även dessa barn och ungdomar erbjuds
  möjligheter att hitta aktiviteter som de tycker är roliga spännade och
  utmamanande.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI