Catarina Furmark

Catarina Furmark

Doktorand
Besöksadress: ALB, Q2:07, 17176 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropediatrik Broström, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad psykolog och mina intresseområden är
  utvecklingspsykologi, tidigt föräldra-barn samspel, anknytning och tidiga
  känslomässiga band . Jag har studerat och arbetar med olika
  bedömningsmetoder som DC:0-5 (spädbarnsdiagnostik inom
  utvecklingsavvikelser), PC-ERA (Parent-Child Early Relational Assessment),
  WMCI (Working Model of the Child Interview) och SSP (Strange Situation
  Procedure). Jag är doktorand i projektet Small Step – se nedan.

Forskningsbeskrivning

 • Small step - early intervention - är ett program byggt på nyutvecklade
  behandlings principer för små barn som riskerar få cerebral pares.
  Ansvarig Professor: Ann-Christin Eliasson
  Doktorand/Forskningsassistent: Catarina Furmark
  Medarbetare: Med Dr Kristina Löwing, Med Dr Linda Holmström,
  sjukgymnast Ann-Louise Weiland, sjukgymnast Lena Sjöstrand, arbetsterapeut:
  Britt-Marie Zethreaus, logoped
 • Päivikki Aarne

Undervisning

 • Jag handleder runtom i landet inom barn- och ungdomspsykiatri
  samt undervisar i utvecklingspsykologi &
 • anknytning och också i DC:0-5,
  ett diagnostiskt system för barn 0-5.11 år.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI