Ferdinand Von Walden

Ferdinand Von Walden

Biträdande Lektor
Besöksadress: Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Q2:07, 17176 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropediatrik Sejersen von Walden, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är ST-läkare i barn och ungdomsmedicin vid Astrid Lindgrens
  barnsjukhus, NKS/Solna och biträdande lektor i klinisk muskelfysiologi. I
  Thomas Sejersens forskargrupp leder jag ett tvärvetenskapligt team som
  arbetar med frågeställningar från molekylär muskelfysiologi, muskelns
  anpassning till fysisk aktivitet och systemiska effekter av styrke- och
  uthållighetsträning hos både barn och vuxna.

Forskningsbeskrivning

 • Jag leder flera projekt med fokus skelettmuskel och fysisk aktivitet. Exempel
  på pågående forskning är:
  * Nybildning av ribosomer i skelettmuskel vid hälsa och sjukdom.
  * Barn och styrketräning.
  * Arbetsfysiologiska studier hos personer med cerebral pares.
  *Medarbetare:*
  * Emma Hjalmarsson, specialistfysioterapeut, doktorand.
  * Linnéa Corell, läkarstudent, doktorand.
  * Minying Cui, läkare, doktorand.
  * Baptiste Jude, postdoktor.
  * Sebastian Edman, postdoktor.
  * Kajsa Thulin, Specialistläkare, doktorand Linköpings universitet.
  * Emil Rydell Högelin, Läkarstudent, doktorand Linköpings universitet.
  * Abraham Nilsson, ST-läkare, doktorand Linköpings universitet

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Biträdande Lektor, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2019-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, 2015
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2009
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI