Josefine Naili

Josefine Naili

Postdoktorala Studier | Docent
E-postadress: josefine.naili@ki.se
Besöksadress: ALB, Q2:07, 17176 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropediatrik Broström, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Leg. sjukgymnast med specialistkompetens i ortopedi, Med. Dr och docent i
  fysioterapi. Jag är anknuten forskare vid Institutionen för kvinnors och
  barns hälsa och kliniskt verksam som sjukgymnast vid Motoriklab, Karolinska
  Universitetssjukhuset. Mitt stora intresse, både i klinik och forskning, är
  att undersöka betydelsen av ortopediska skador och sjukdomars påverkan på
  rörelse- och gångmönster.

  2017 disputerade jag med avhandlingen "Evaluation of function in individuals
  with knee osteoarthritis". Det övergripande syftet med avhandlingen var
  att utvärdera metoder som används för att mäta funktion hos personer med
  knäartros, innefattande patientrapporterade utfall, funktionella test samt
  mått på övergripande gångavvikelse.

  Anknuten till University of Southern Denmark, Odense, Department of Clinical
  Research, sedan 2020.

Forskningsbeskrivning

 • Pågående forskningsprojekt
  * BIOFUNC: Projektet syftar till att undersöka samband mellan klinisk
  presentation, mått på smärta och funktion samt förekomst av
  biomarkörer. Vidare vill vi undersöka om dessa mått kan användas i
  syfte att subtypsbestämma artros och förutsäga effekt av behandling och
  sjukdomsprogression.
  * Kan vi förutsäga risk för recidiv hos barn med klumpfot?
  * Kartläggning av gångförmåga och gångmönster hos barn med
  skelettdysplasi.
  * Effekt av icke-kirurgisk behandling på rörelsemönster hos personer med
  femoroacetabulärt impingement (i samarbete med University of Southern
  Denmark).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Postdoktorala Studier, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Docent, fysioterapi, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Doktorsexamen, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI