Skip to main content

Forskargruppen MUSIC (Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center)

”Vårt forskningsområde är idrottsmedicin, psykisk ohälsa och långvariga smärttillstånd … ”

Långvarig smärta i muskler och leder, psykisk ohälsa och idrottsskador är mycket vanligt och det finns ett stort behov av ökad kunskap om alla aspekter av dessa besvär. Syftet med aktiviteterna i forskargruppen MUSIC är att göra kliniskt relevant tvärvetenskaplig forskning av hög kvalitet om smärta i muskler och leder inklusive rygg och nacke, psykisk ohälsa samt idrottsmedicin. Forskningen skall fördjupa kunskapen om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, faktorer av betydelse för risk och prognos, diagnostik, behandling, rehabilitering och prestation.

Forskargruppen är multiprofessionell; epidemiologi, naprapati, fysioterapi, kiropraktik, osteopati, psykologi, medicin, folkhälsovetenskap och försäkringsmedicin. Forskningen bedrivs i partnerskap med framståendeforskargrupper vid en rad universitet/högskolor i Sverige och internationellt, med ett nätverk av kliniker samt med olika specialidrottsförbund såsom Svenska Handbollförbundet, Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Tennisförbundet och Svenska Gymnastikförbundet.

Vårt forskningsområde är idrottsmedicin, psykisk ohälsa och långvariga smärttillstånd och baseras på data främst från våra egna kohortstudier och randomiserade kontrollerade studier av hög kvalitet.

Projekt:

I. Randomiserade kontrollerade studier (RCT)

Karolinska Handball Study (KHAST II) - med syfte att utvärdera preventionsinsatser mot skada i skuldra och knä hos handbollsspelare på handbollsgymnasier

Kommunikationsstudien – med syfte att utvärdera effekten av utbildningsinsatser för naprapatstudenter, avseende kunskap, kommunikationsstrategier och behandlingsresultat

Stockholm Neck Trial (STONE) - med syfte att utvärdera effekten av massage och träning vid långvarig nacksmärta inklusive en hälsoekonomisk utvärdering, och att studera det detaljerade förloppet av långvarig nacksmärta över ett år

Stockholm Manual Intervention Trial (MINT) - med syfte att jämföra behandlingseffekt och oönskade behandlingsreaktioner mellan olika kombinationer av naprapatisk manuell terapi, samt identifiera prognostiska faktorer

DANCE-studien - med syfte att undersöka om naprapatisk manuell terapi kan vara effektiv för icke-kirurgiska patienteri ortopedkön på kort respektive lång sikt, inklusive en hälsoekonomisk utvärdering

BJÖRN-studien - med syfte att utvärdera effekten av naprapatisk manuell terapi inklusive en hälsoekonomisk utvärdering, samt identifiera faktorer av betydelse för prognosen

II. Kohortstudier av besvär i rygg och nacke och psykisk ohälsa

Sustainable University Life (SUN-studien) - med syfte fördjupa kunskapen om den ökande psykiska ohälsan hos studenter, inklusive att identifiera riskfaktorer för smärta och psykisk ohälsa

Förloppsstudien – med syfte att identifiera det detaljerade förloppet av besvär i nacke och rygg hos en vårdsökande population, samt identifiera faktorer av betydelse för prognosen

Ont i kroppen, Ont i själen – ett projekt med syfte att studera betydelsen av arbetsrelaterade faktorer och livsstilsfaktorer för att utveckla långvariga smärttillstånd med eller utan psykisk ohälsa i den arbetande befolkningen

LANE II-studien – med syfte att undersöka långtidseffekter av upprepad exponering för stress samt konsekvenser av ohälsa tidigt i karriären på muskuloskeletal hälsa hos sjuksköterskor. Projektet har sin hemvist på Institutionen för klinisk neurovetenskap, Psykologi Gustavsson, och Ann Rudman är PI

HAKUL Hållbar hälsa i kommuner och landsting under perioden 2000-2012 - med syfte att förklara hälsa, arbete och livsstil, sjukfrånvaro och tidpunkt för utträde ur arbetslivet

STRICS – med syfte att effektivt predicera långvarig posttraumatisk huvudvärk.

III. Kohortstudier av unga idrottare

Shoulder Management and Assessment Serving High performance (SMASH-studien) - med syfte att identifiera riskfaktorer för skador i skuldra, rygg och nacke hos elitsatsande unga tennisspelare

Karolinska football Injury Cohort (KIC-studien) - med syfte att identifiera riskfaktorer för idrottsskador hos unga fotbollsspelande tjejer

Karolinska Handball Study (KHAST I) - med syfte att identifiera riskfaktorer för skador i nacke och skuldra hos handbollsspelare på handbollsgymnasier

Speed and Power Exploring External and internal Demands 2018 (SPEEiD18) - med syfte att kvantifiera den mekaniska arbetsbelastningen samt syreupptagning hos högpresterande tennisspelare och att studera kopplingen till skador

IV. Övriga projekt

EBASE-projektet – en enkätstudie med syfte att kartlägga uppfattningar, färdigheter och användning av evidensbaserad praktik inom yrkesgrupper som arbetar med patienter som har besvär från rörelseapparaten

 

Medlemmar i forskargruppen:

 

Forskargruppsledare

Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Docenter/lektorer

Lena Holm

Docent
8052487023
Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Klara Edlund

Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Forskare

Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Tony Bohman

Adjunkt
Sektionen för fysioterapi
Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1

Stina Lilje

Anknuten
Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Lina Palmlöf

Anknuten
Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Tobias Sundberg

Anknuten
Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Doktorander

Martin Asker

Forskarstuderande
Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
Institutet för miljömedicin (IMM), C6
Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Assistenter

Nathan Weiss

Anknuten
Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Victor Lyberg

Anknuten
Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

Peter Viklund