The Karolinska Handball Study del II – En randomiserad kontrollerad studie av skadeförebyggande träningsprogram för unga elithandbollsspelare

En utvärdering av den skadeförebyggande effekten av ett axel- respektive knäträningsprogram, hos elithandbollsspelare i åldern 15–19 år.

Bakgrund

I Sverige finns ca 130 000 handbollsspelare och en tredjedel av dessa är ungdomsspelare. Förekomsten av axelskador och knäskador är stor men få studier har utvärderat effekten av skadeförebyggande träningsprogram på axel- och knäskador inom ungdomshandbollen. Denna studie bygger på resultat från vår tidigare kohortstudie, Karolinska Handball Study och är ett viktigt steg i arbetet med att minska skadorna inom handboll. 

Syfte

Huvudsyftet med denna studie är att utvärdera effekten av ”Axelkontroll” och ”Knäkontroll” på incidensen axel- respektive knäskador hos unga elithandbollsspelare.

Metod

Över 700 handbollsspelare, lika många killar och tjejer, i åldern 15–19 år deltar i denna randomiserade kontrollerade studie. Vid studiestart fyllde spelarna i ett omfattande frågeformulär. Därefter lottades de till en av tre grupper där grupp 1 fick genomföra ett axelträningsprogram med fokus på styrka och koordination (Axelkontroll), inklusive ett skottprogram under sommaren. Grupp 2 fick genomföra ett träningsprogram med fokus på styrka och koordination av nedre extremitet (Knäkontroll). Tredje gruppen utgjorde kontrollgrupp och fick fortsätta som vanligt. Spelarna följdes veckovis under ett år där match- och träningsmängd, träningsbelastning samt skador registrerades. Det primära utfallet är axel- och knäskador. Vid studiestart mättes också skotthastighet, axelstyrka, enbensknäböj och hoppkvalité hos en subgrupp på ca 160 spelare. Dessa mätningar upprepas efter sex månader och efter ett år för att undersöka om träningsprogrammen har effekt på prestation.

Betydelse

Axel- och knäskador är vanliga inom handboll, inklusive ungdomshandbollen. Att utvärdera skadeförebyggande interventioner för axel- och knäskador är viktigt för att i förlängningen minska risken för dessa skador.

Huvudman

Karolinska Institutet

Finansiär

Centrum för idrottsforskning, Skandinaviska Naprapathögskolan, Svenska Naprapatförbundet

Kontakt

Profile image

Eva E. Skillgate

Gästprofessor
Profile image

Martin Asker

Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-10-30