Karolinska football Injury Cohort – KIC – Riskfaktorer för skador hos unga fotbollsspelande flickor

En kohortstudie som under ett år följer 13–16 åriga fotbollsspelande flickor för att identifiera riskfaktorer för fotbollsrelaterade skador.

Bakgrund

Många av de nära 100 000 licensierade fotbollsspelande kvinnorna i Sverige är ungdomar, och risken för skador i denna grupp har visat sig vara hög. Det finns få studier kring riskfaktorer för överbelastningsskador och skador i rygg och nacke hos unga fotbollsspelande flickor. De långsiktiga konsekvenserna av skador kan vara betydande om unga fotbollsspelare skadar sig. Skador kan leda till karriäravslut för idrottare och psykisk ohälsa samt är kostsamma för spelare såväl som för samhället.

Syfte

Att kartlägga incidensen av skador och besvär i alla kroppslokalisationer hos unga fotbollsspelande flickor men med fokus på höft, bål, rygg och nacke, samt att identifiera modifierbara riskfaktorer.

Metod

420 fotbollsspelande flickor i åldern 13–16 år har inkluderats. Vid baslinjen används ett omfattande frågeformulär för att fånga potentiella riskfaktorer som generella hälsofaktorer, hälsa, livsstil, socioekonomiska faktorer, fotbollsrelaterade faktorer samt psykologiska och psykosociala faktorer. Kliniska tester genomförs för att mäta styrka och/eller rörlighet i nacke, rygg, höft, knä och fotleder. Det primära utfallet är fotbollsrelaterade traumatiska skador och överbelastningsskador och besvär som samlas in varje via en web-enkät under 52 veckor.

Betydelse

Att identifiera riskfaktorer för fotbollsrelaterade skador hos unga fotbollsspelande flickor är viktigt för att i förlängningen kunna föreslå preventiva åtgärder för dessa.

Huvudman

Karolinska Institutet

Finansiär

Active Life Foundation, Centrum för idrottsforskning, Norska naprapatförbundet, Skandinaviska naprapathögskolan, Svenska Naprapatförbundet, Sophiahemmet foundation

Kontakt

Profile image

Eva E. Skillgate

Gästprofessor
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-10-28