Arbetsmiljöekonomi: Att mäta ekonomiska effekter av arbetsmiljö insatser på arbetsplatsen

De flesta företag drivs och är grundade för ekonomiska syften. Eftersom ekonomi är viktigt för företagen kan kunskap om de ekonomiska fördelarna med att genomföra interventioner riktade mot anställdas hälsa och välbefinnande leda till ökade investeringar i arbetsplatsinsatser. För att uppnå detta och i slutändan bidra till minskad ohälsa bland anställda krävs att man binder ihop arbetsplatsinsatser med företagens ekonomiska mål.

Sammanfattning

I detta program utvecklas och testas metoder som kan användas för att beräkna de ekonomiska fördelarna med förebyggande åtgärder på arbetsplatsen. Programmet innefattar flera olika projekt. Metoderna kan både vara generiska men också handla om specifika arbetsrelaterad ohälsa eller typ av arbetsmiljöinsatser. Ohälsa till exempel psykisk ohälsa och ländryggsbesvär är de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och bidrar till stora sjukförsäkringskostnader i Sverige. Kostnaderna för anställdas ohälsa är okända för många företag ägare.

Metod

Metoden fångar både chefer och anställdas perspektiv på hälso- och arbetsmiljörelaterade problem och dess effekt på arbetsprestation. Metoderna görs tillgänglig för företag som erbjuder arbetsplatshälsointerventioner och för arbetsgivare som är intresserade av att beräkna kostnaden för arbetsmiljön och hälsoproblem och utvärdera de ekonomiska fördelarna med interventioner.

Forskare, projekttid, och finansiering

Deltagande forskare är Emmanuel Aboagye, Irene Jensen och Ulf Johanson. Programmet är pågående. Projektet finansierades av FORTE, AFA försäkring, KI.

Publicationer

Johanson U., Aboagye E. (2020) Financial Gains, Possibilities, and Limitations of Improving Occupational Health at the Company Level. In: Theorell T. (eds) Handbook of Socioeconomic Determinants of Occupational Health. Handbook Series in Occupational Health Sciences. Springer, Cham. doi:10.1007/978-3-030-05031-3_23-1

Grimani A, Aboagye E, Kwak L. The effectiveness of workplace nutrition and physical activity interventions in improving productivity, work performance and workability: a systematic review. BMC public health 2019;19(1):1676-

Grimani A, Bergström G, Casallas Mir, Aboagye E, Jensen I, Lohela-karlsson M. Economic Evaluation of Occupational Safety and Health Interventions from the Employer Perspective: A Systematic Review Journal of occupational and environmental medicine 2018;60(2):147-166

Strömberg C, Aboagye E, Hagberg J, Bergström G, Lohela-karlsson M. Estimating the Effect and Economic Impact of Absenteeism, Presenteeism, and Work Environment-Related Problems on Reductions in Productivity from a Managerial Perspective. Value in health 2017;20(8):1058-1064

Kontakt

Profile image

Emmanuel Aboagye

Anknuten till Forskning
Profile image

Irene Jensen

Professor
+46852483212
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-11-13