Corona och manuella professioner - CAMP

I Sverige finns det ca 700 kiropraktorer och 1200 naprapater som tar hand om en stor andel av befolkningens muskel-skelettproblem och idrottsskador; ryggsmärta, nacksmärta, ischias, huvudvärk och övriga smärtor/skador i kroppens muskler och leder.

Logga CAMP studien
Design Siri Skillgate

De flesta av dessa manuella terapeuter är småföretagare eller enmansföretag sannolikt utan stora ekonomiska marginaler. De allra flesta arbetar i privata mottagningar, och räknas som ”allied health care professionals” då de ofta arbetar utanför den etablerade hälso- och sjukvården. Detta innebär en ekonomisk sårbarhet om terapeuten tvingas ställa in verksamheten pga. sjukdom.

Kiropraktorers och naprapaters kliniska verksamhet är helt unik ur smitto synpunkt: man kommer fysiskt väldigt nära patienterna vid diagnostik och när manuell behandling skall ges. Normalt finns heller inte skyddsutrustning på mottagningen: handskar eller munskydd. Om COVID-19-smitta finns hos någon av patienterna är det högst troligt att terapeuten smittas, och sedan dennes familj. Den egna hälsan är alltså i farozonen, vilket sätter individen och företaget i ett utsatt läge.

I CAMP (Corona And Manual Professions) -studien kommer Corona pandemins påverkan på Sveriges manuella terapeuter att undersökas. Specifikt vill vi studera påverkan på hälsa, arbetsmiljö och ekonomi.  I september 2020 kommer en digital enkät att skickas till alla kiropraktorer och naprapater, med uppföljning i januari, mars och september 2021. Genom att studera hur kiropraktorer och naprapater hanterar och upplever COVID-19-pandemin och hur det påverkar deras hälsa och deras verksamhet nu och över tid, har vi en unik möjlighet att fördjupa kunskaperna om småföretagare inom vårdområdet med stor risk för smitta. Kunskapen kan användas för rekommendationer för kommande kriser och för att kunna hantera de ändringar som COVID-19-krisen har fört med sig.

Forskningsanslag: AFA försäkring, anslag 200140

 

Profile image

Iben Axén

Senior Forskare
+46852483228
Profile image

Eva E. Skillgate

Gästprofessor
Profile image

Nathan Weiss

Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-11-13