Sustainable University Life (SUN-studien) - Den ökande psykiska ohälsan hos studenter - en kohortstudie för att identifiera modifierbara riskfaktorer för psykisk ohälsa och smärta

Bakgrund

Trots en generellt god hälsa i Sverige, rapporterar allt fler unga psykisk ohälsa, ofta med samtidig smärta. Andelen unga vuxna med psykiatriska diagnoser eller som behandlas med psykofarmaka har ökat med nästan 70% på 10 år enligt en rapport. Gällande smärta rapporterade 28% av männen och 36% av kvinnorna i åldrarna16-24 år funktionsnedsättande smärta i nacken, och nästan lika många i ryggen. Rapporter om studenter på universitet visar liknande resultat. Dessutom rapporterar en betydande andel att de försökt avsluta sitt liv. Orsaken till den rapporterade ökningen är okänd.

Syfte

Att undersöka om modifierbara faktorer såsom sömnkvalitet, livsstil, stress, skärmtid, sexuella trakasserier, studiesituation och psykosocial arbetsmiljö är oberoende riskfaktorer för incidenta episoder av depression, ångest och smärta, hos högskolestudenter. Även prognostiska faktorer, samt faktorer av betydelse att hålla sig frisk under studietiden skall identifieras.

Metod

En prospektiv kohortstudie där 5000 helårsstudenter följs med webbaserade enkäter vid fem tillfällen under ett års tid.

Betydelse

Om modifierbara riskfaktorer kan identifieras kan sådan kunskap i nästa steg användas för att studera preventionsinsatser mot psykisk ohälsa och smärta hos högskolestudenter.

Forskningshuvudman

Sophiahemmet Högskola & Karolinska Institutet

Finansiär

FORTE, Sophiahemmet Foundation

Kontakt

Profile image

Eva E. Skillgate

Gästprofessor
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-11-13