Skip to main content

Professorer vid MMK A-Ö

40 professorer, varav 37% kvinnor, är verksamma vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Professorer vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Adjungerade professorer vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Gästprofessorer