Professorer vid MMK A-Ö

This page in English
Professorer vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Per-Olof Berggren

Professor i experimentell endokrinologi 

Margareta Blombäck Professor emerita i koagulationsforskning
Lennart Blomqvist Professor i medicinsk radiologi
Kerstin Brismar Professor i diabetesforskning
Kenneth Caidahl Professor i klinisk fysiologi
Anders Franco-Cereceda Professor i thoraxkirurgi
Jan Frisell Professor i kirurgi
Bertil Hamberger Professor emeritus i kirurgi 
Ulf Hedin Professor i experimentell kärlkirurgi
Anna-Lena Hulting Professor i endokrinologi
Lisa Juntti-Berggren Professor i experimentell medicin
Jesper Lagergren Professor i kirurgi med inriktning mot klinisk epidemiologi
Pernilla Lagergren Professor i kirurgisk vårdvetenskap
Annika Lindblom Professor i medicinsk genetik
Jan van der Linden Professor i thoraxanestesiologi och intensivvård
Olle Ljungqvist Professor i kirurgi med inriktning mot nutrition och metabolism
Anna Martling Professor i kirurgi med inriktning mot kolorektal cancer
Magnus Nordenskjöld Professor i klinisk genetik
Richard Rosenquist Brandell Professor i klinisk genetik
Martin Schalling Professor i medicinsk genetik, särskilt neurogenetik
Torgny Svenberg Professor emeritus i kirurgi 
Anna Wedell Professor i medicinsk genetik, särskilt endokrina sjukdomar
Lars Weidenhielm Professor i ortopedi
Peter Wiklund Professor i urologisk kirurgi
Jan Zedenius Professor i kirurgi med särskild inriktning på endokrinkirurgi 
Juleen Zierath Professor i klinisk integrativ fysiologi
Claes-Göran Östenson Professor i endokrinologi

 

Professor