Forskning vid MMK

Forskningen vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi är både preklinisk och klinisk och bedrivs inom 22 forskargrupper. 43 professorer, varav 33% är kvinnor, är verksamma vid institutionen och vi har ett nära samarbete med klinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 

Foto: Lilian Pagrot
Närbild av laboration Foto: Lilian Pagrot

Forskargrupper