Nyhetsbrev Omtanke2020

Kära Omtanke2020-deltagare,

Tack för att du deltar i vår studie och välkommen till det första månatliga nyhetsbrevet, september 2021. I det här numret beskriver vi vad som hänt i studien den senaste tiden och sammanfattar grundläggande statistik över studiens deltagare. Vi hoppas att ni gillar det!

Avslutad rekryteringsperiod

Efter nästan exakt ett år från starten av studien, den 8 juni 2021, avslutades rekryteringsperioden. Det betyder att nya deltagare inte kan anmäla sig längre. Under detta år har mer än 28 500 svenskar gått med i studien.

Karta över geografisk fördelning av deltagare

De första deltagarna har slutfört 12-månadersuppföljningen

Denna sommar har en till milstolpe nåtts för Omtanke2020-studien: de första deltagarna som anmälde sig under sommaren 2020, har genomfört sin tolfte och sista månatliga undersökning. De kommer fortsättningsvis att bli inbjudna för årliga uppföljningar, med den första årliga uppföljningen schemalagd till december 2021/januari 2022. Deltagare som gick med i studien senare kommer fortfarande att få inbjudningar till deras månatliga uppföljningar tills att de nått den tolfte uppföljningen eller till november 2021.

Hålla kontakten genom nyhetsbreven

Nu när rekryteringsperioden är slut planerar vi att dela resultaten med våra deltagare genom månatliga nyhetsbrev. Information och korta sammanfattningar av vetenskapliga publikationer och presentationer kommer också att presenteras.

Tabell över procentuell fördelning av deltagare vad gäller kön

Första genomgången av Omtanke2020-deltagarna

Totalt har 28 614 personer börjat att fylla i enkäten om psykisk hälsa och covid-19 och 28 293 har avslutat den. 81,5% är kvinnor och 18,5% är män. Alla åldrar finns representerade och de äldsta deltagarna var 94 år när de anslöt sig! Medelåldern är 49 år. Åldersfördelningen beskrivs i populationspyramiden på bilden till höger. Bland våra deltagare är 72% i en relation, medan 27% är ensamstående. 53% arbetar heltid, 25% är pensionerade och vi har dessutom studenter, deltidsarbetare och människor som inte arbetar just nu (7% för varje kategori) bland deltagarna.

56% gick med i studien genom kampanjer på sociala medier och andra informationskanaler, medan 44% gick med genom andra KI-studier (mestadels Svenska Tvillingregistret, bröstcancerstudien KARMA och LifeGene). Vi har mer än 5 000 deltagare som gick med efter att Dr Emma Frans twittrat om studien (även kallad ”Emma-kohorten”).

Deltagare var välkomna från alla landets regioner och vi är väldigt glada att vi har deltagare över hela Sverige (åtminstone 100 personer per region). På kartan ovan kan man se hur många deltagare vi har från olika regioner. Stockholm är överrepresenterat med 44% av deltagarna boende i eller runtomkring Stockholm – detta är delvis på grund av rekryteringen från andra KI-studier som har många deltagare från Stockholm/specifika regioner.

De flesta av våra deltagare är friska (67% har inga kroniska sjukdomar och 52% har ett normal eller lågt BMI) och många föredrar en hälsosam livsstil (75% tränar minst tre gånger i veckan, mer än 80% röker inte och 54% avstår från överdrivet drickande). 8% har blivit infekterade och diagnostiserade med covid-19 innan de gick med i studien. Bland dessa hade ungefär 1/3 milda, 1/3 måttliga och 1/3 svåra symptom.

Nästa nyhetsbrev

I nästa nyhetsbrev kommer vi att uppmärksamma uppföljningsenkäterna - varför de är viktiga, de första resultaten om frågorna kring psykisk hälsa och ge en generell överblick av de första kommentarerna som många av er lämnat i enkäterna.

Documents