Nyhetsbrev Omtanke2020

Kära deltagare i Omtanke2020, glad vår och välkomna till det första kvartalsvisa nyhetsbrevet för 2024! I detta nyhetsbrev kommer vi att presentera nästa avsnitt av vår miniserie med intervjuer, denna gång med postdoktor Mary Barker. Dessutom kommer vi att diskutera pågående projekt relaterade till långvariga covidsymtom och unga vuxnas upplevelser av covid-19.

Illustration datorformulär.

Tredje årliga undersökningen

Vår tredje omgång av den årliga undersökningen, som lanserades i december 2023, är nu avslutad. Tack igen till er alla som tog er tid att stödja denna oerhört viktiga forskning! 

Mini-intervju med Mary Barker

Som fortsättning på vår serie miniintervjuer har vi denna gång pratat med en av våra postdoktorala forskare, Mary Barker. 

Vad är din roll i Omtanke2020-teamet?

Foto av Mary Barker

Jag anslöt mig till Omtanke-teamet i juli 2022 som postdoktor inom epidemiologi. Jag leder flera forskningsstudier inom COVIDMENT-konsortiet, som är ett internationellt samarbete mellan Omtanke2020 och liknande studier i fem andra länder. Vi använder data från Omtanke2020 och svenska register. Till exempel har jag just avslutat en tvärvetenskaplig studie, där jag och andra COVIDMENT-forskare använde kohortstudier (inklusive Omtanke2020) och nationella registerdata för att undersöka påverkan av psykisk hälsa på covid-19-vaccinering. Jag stöttar också juniora forskare inom Omtanke-teamet som genomför ytterligare studier om pandemins effekter på psykisk hälsa.

Vad gör Omtanke2020 så unikt enligt dig?  

Sedan början av covid-19-pandemin har det publicerats många studier som utforskar olika effekter av pandemin på folkhälsan. Men Omtanke2020, tillsammans med COVIDMENT-konsortiet, med sitt fokus på flera länder och detaljerade data insamlade i nationella kohortstudier, har en unik möjlighet att besvara viktiga frågor som rör pandemins påverkan på psykisk hälsa. Den samarbetsvilliga och vänliga inställningen hos både Omtanke2020-teamet och COVIDMENT-konsortiet gör det till en underbar grupp att vara en del av, och forskarnas hängivenhet och entusiasm innebär att vi kan bedriva mycket viktig och inflytelserik forskning. 

Vad har varit den största utmaningen du har stött på när du arbetat som en del av Omtanke2020?

Jag tycker att den största utmaningen är att påminna människor om vikten och relevansen av vår forskning. Med alla svårigheter som världens befolkning står inför i dag är det ibland svårt att påminna oss själva om de tidigare strider vi gått igenom. Vi forskare är dock fortfarande ansvariga för att utvärdera hur covid-19 påverkat våra liv under och efter pandemin för att förbättra den nuvarande och framtida psykiska hälsan i befolkningen.

Vad tror du om Omtanke2020 i framtiden?  

Nu när vi ser tillbaka på pandemin har vi möjlighet att utvärdera de åtgärder som infördes i olika länder och deras effekter på psykisk hälsa, för att få kunskap om framtida policyer. Vi kommer också att fortsätta att undersöka effekterna av covid-19 på människors psykiska hälsa både under och efter pandemin. Vi kommer också utforska hur pandemins psykiska effekter påverkat människors psykologiska reaktion på stressfyllda händelser som inträffar i Sverige och andra platser under de senaste åren.

Verktyg för screening av postcovid

 

Illustration av medicinska symptom.

Långvariga symptom av covid-19 (även känt som postcovid) syftar på de långvariga symptom som vissa personer upplever efter att ha blivit smittade med viruset som orsakar covid-19. Det finns många symptom som kan påverka många olika kroppssystem, inklusive trötthet, svårigheter att andas, psykologiska symptom och kronisk smärta. Dessa symptom kan vara kvar i veckor eller månader efter tillfrisknandet från covid-19. Forskare över hela världen har studerat detta fenomen sedan början av covid-19-pandemin, men vi har fortfarande mycket att lära oss om denna komplexa sjukdom.

Kliniker i den nordiska expertgruppen för postcovid har uppmärksammat oss på att det för närvarande inte finns något effektivt och pålitligt sätt att identifiera postcovid i deras kliniker, vilket innebär att många patienter kanske inte får den nödvändiga behandlingen. Därför samarbetar forskare från Omtanke2020-studien med COVIDMENT-forskare från Islands universitet för att utveckla ett verktyg för mätning av postcovid, baserat på de data som vi samlade in i Omtanke2020-studien, samt andra kohortstudier i COVIDMENT-konsortiet.

CovidmentYOUNG

Foto på Helga Ask

I det nya projektet CovidmentYOUNG, lett av COVIDMENT-samarbetspartnern professor Helga Ask från Norska Folkhälsomyndigheten (Folkehelseinstituttet), har vi för avsikt att använda data från COVIDMENT-kohortstudierna (inklusive Omtanke2020), samt nationella registerdata, för att förstå de långsiktiga effekterna av covid-19-pandemin på unga människors psykiska hälsa. Vi kommer att studera hur faktorer som social isolering, avbrott i utbildningen och ekonomisk stress har påverkat ungas välbefinnande upp till fem år efter att covid-19-pandemin började. Vårt fokus kommer att inkludera ätstörningar, PTSD, självskadebeteende, depression och ångest, särskilt bland sårbara grupper.

Mer specifikt kommer vi att undersöka hur olika levnadsförhållanden och regeringarnas svar på pandemin har påverkat den psykiska hälsan. Dessutom kommer vi att utforska de sociala relationernas roll för att främja motståndskraft bland unga människor under och efter pandemin. Genom samarbete med ungdomspaneler och andra intressenter strävar CovidmentYOUNG efter att bygga upp ett forskningskonsortium med potential att ha betydande inverkan på ungdomars välfärd i de nordiska länderna. 

Nästa nyhetsbrev

I nästa nyhetsbrev kommer vi att fortsätta vår serie med miniintervjuer, samt presentera de senaste fynden från Omtanke2020-projektet. Vi hoppas att ni har haft en trevlig påskledighet och att ni får en härlig vår! Vi ser fram emot att återkoppla i juni. Tills dess hittar ni nyheter på webbplatsen  (https://ki.se/meb/omtanke2020-studie-om-psykisk-halsa-under-covid-19-pandemin) och Twitter (@omtanke2020). Var rädda om er och ta hand om er!

AK
Innehållsgranskare:
2024-04-15