Omtanke2020: Studie om psykisk hälsa under covid-19-pandemin

Vilka effekter har pandemin på psykisk hälsa och livskvalitet i Sverige? Vad ökar risken för försämrad hälsa och vilka långsiktiga konsekvenser kommer vi att se? För att möta behoven av hjälp på bästa sätt behövs ny kunskap. Om du är minst 18 år och har digitalt BankID kan du delta genom att fylla i webbenkäter om din hälsa. Du kan delta oavsett hur påverkad du känner dig av pandemin!