Medverkande i forskningsprogrammet "Patienten i förarsätet!"

This page in English

Medverkande i forskningsprogrammet både patienter, deras närstående, vårdpersonal och forskare.

Patient- och anhörigrepresentanter

  • Madeleine Beerman, patient, juvenil reumatisk artrit, ordförande Unga Reumatiker
  • Eskil Degsell, närstående, malign hjärntumör, ordförande på hjärntumörföreningen Karolinska Universitetssjukhuset, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland
  • Andreas Hager, närstående, cystisk fibros, entreprenör på Genia Upstream Team
  • Sara Riggare, patient, Parkinsons sjukdom och doktorand, Karolinska Institutet
  • Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare, psykisk ohälsa, på Norra Stockholms psykiatri

Ansvariga forskare

  • Henna Hasson, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet
  • Carolina Wannheden, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Medverkande forskare

Petter Gustavsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Per Svenningsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Mats Brommels, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Maria Hägglund, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Pamela Mazzocato, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

John Ovretveit, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Carl Savage, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Ulrica von Thiele Schwarz, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Finansiering

Forskningsprogrammet finansieras av FORTE, 2019-2025

Länkar