Skip to main content

Medverkande i forskningsprogrammet "Patienten i förarsätet!"

Medverkande i forskningsprogrammet är både patienter, deras närstående, vårdpersonal och forskare.

Några av de medverkande i forskningsprogrammet Patienten i förarsätet!
Från vänster till höger, stående: Andreas Hager, Henna Hasson, Åsa Steinsaphir. Från vänster till höger sittande: Sara Riggare, Carl Savage, Pamela Mazzocato och Ulrica von Thiele Schwarz. Foto: PU-TAI.

Patient- och närståendeinnovatörer

 • Eskil Degsell, öppet egenerfaren närstående, ledamot i Svenska Hjärntumörföreningen, Hjärntumörflödet, Tema Neuro Karolinska Universitetssjukhuset, Regionalt Cancer centrum Stockholm-Gotland, Myndigheten för vård och omsorgsanalys
 • Andreas Hager, närstående, cystisk fibros, entreprenör på Genia Upstream Team
 • Cajsa Helin Hollstrand, patient, juvenil idiopatisk artrit (JIA) i form av ankyloserande spondylit (AS), ordförande Unga Reumatiker
 • Kim Nilke Nordlund, patient, juvenil idiopatisk artrit (JIA), generalsekreterare Unga Reumatiker
 • Sara Riggare, patient, Parkinsons sjukdom och forskningsassistent vid Uppsala universitet, institutionen för kvinnor och barns hälsa
 • Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare, psykisk ohälsa, på Norra Stockholms psykiatri

Ansvariga forskare

 • Henna Hasson, Medical Management Centre, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet
 • Carolina Wannheden, Medical Management Centre, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Medverkande forskare

 • Amy Bylund, Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet
 • Mats Brommels, Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet
 • Marie Dahlberg, Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet
 • Maria Hägglund, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
 • Hanna Jansson, Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet
 • Pamela Mazzocato, Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet
 • John Ovretveit, Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet
 • Maria Lindberg Reinius, Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet
 • Carl Savage, Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet
 • Terese Stenfors, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet
 • Ulrica von Thiele Schwarz, Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Finansiering

Forskningsprogrammet finansieras av FORTE, 2019-2025