Skip to main content

Medverkande i forskningsprogrammet "Patienten i förarsätet!"

Medverkande i forskningsprogrammet både patienter, deras närstående, vårdpersonal och forskare.

Missing ALT text.
Från vänster till höger, stående: Andreas Hager, Henna Hasson, Åsa Steinsaphir. Från vänster till höger sittande: Sara Riggare, Carl Savage, Pamela Mazzocato och Ulrica von Thiele Schwarz. Foto: PU-TAI.

Patient- och anhörigrepresentanter

> Cajsa Helin Hollstrand, patient, juvenil reumatisk artrit, ordförande Unga Reumatiker

> Eskil Degsell, närstående, malign hjärntumör, ordförande på hjärntumörföreningen Karolinska Universitetssjukhuset, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

> Andreas Hager, närstående, cystisk fibros, entreprenör på Genia Upstream Team

> Sara Riggare, patient, Parkinsons sjukdom och doktorand, Karolinska Institutet

> Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare, psykisk ohälsa, på Norra Stockholms psykiatri

Ansvariga forskare

> Henna Hasson, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

> Carolina Wannheden, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Medverkande forskare

> Amy Bylund, Forskningsenheten, Ersta Sjukhus

Petter Gustavsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

> Per Svenningsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

> Mats Brommels, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

> Maria Hägglund, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

> Pamela Mazzocato, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

> John Ovretveit, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

> Maria Lindberg Reinius, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

> Carl Savage, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

> Ulrica von Thiele Schwarz, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Finansiering

Forskningsprogrammet finansieras av FORTE, 2019-2025