Forskargrupper och enheter på LIME

This page in English

En översikt över de grupper och enheter som är verksamma vid institutionen för lärande, informatik, management och etik. Majoriteten av alla grupper och enheter ingår i en av de 6 avdelningarna vid LIME.

Avdelningar på LIME

Vid institutionen finns sex avdelningar/centrum som bedriver forskning: 

Enheter inom Lärandeavdelningen

Learning in Health Care Contexts (LHCC)

Forskare

Terese Stenfors

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Learning in Health Care Contexts
E-post: Terese.Stenfors@ki.se

Prevention-Policy & Practice (PPP)

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Prevention-Policy & Practice (PPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Enheten för medicinsk pedagogik (UME)

Enheter inom Centrum för hälsoinformatik (HIC)

Centrum för hälsoinformatik (HIC)

Professor

Sabine Koch

Telefon: 08-524 871 49
Enhet: Division for Health Informatics Centre
E-post: sabine.koch@ki.se

Medical Interaction (MINT)

Forskare

Klas Karlgren

Telefon: 08-524 823 86
Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: Klas.Karlgren@ki.se

Enheter inom Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Professor

Gert Helgesson

Telefon: 08-524 837 67
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: Gert.Helgesson@ki.se

Hälsomått och ekonomisk utvärdering

Forskare

Kristina Burström

Enhet: CHE/Hälsomått och ekonomisk utvärdering
E-post: Kristina.Burstrom@ki.se

Medicinens historia och kulturarv

Enhetschef

Eva Åhrén

Telefon: 08-524 862 45
Enhet: Enheten för medicinens historia och kulturarv
E-post: eva.ahren@ki.se

Enheter inom Medical Management Centre (MMC) 

Action through Information Management (AIM)

Postdoc

Carolina Wannheden

Telefon: 08-524 839 34
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: Carolina.Wannheden@ki.se

Clinical Management

Forskare

Pamela Mazzocato

Telefon: 08-524 836 96
Enhet: MMC/Clinical Management
E-post: pamela.mazzocato@ki.se

Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering

Forskare

Niklas Zethraeus

Telefon: 08-524 860 97
Enhet: MMC/Health Economics and Economic Evaluation
E-post: niklas.zethraeus@ki.se

Health Economics and Policy

Professor

Clas Rehnberg

Telefon: 08-524 863 29
Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: Clas.Rehnberg@ki.se

Intervention Process and Outcomes (PROCOME)

Forskare

Anne Richter

Enhet: MMC/PROCOME
E-post: anne.richter@ki.se

SOLIID

Universitetslektor

Monica Nyström

Telefon: 08-524 836 20
Enhet: MMC/SOLIID
E-post: Monica.Nystrom@ki.se

Systems Safety in Health Care (SSiHC)

Forskare

Mirjam Ekstedt

Telefon: 070-318 56 91
Enhet: MMC/System safety in health care
E-post: mirjam.ekstedt@ki.se

Enheten för bioentreprenörskap (UBE)

Enhetschef

Hanna Jansson

Telefon: 08-524 838 61
Enhet: Unit for bioentrepreneurship (UBE)
E-post: hanna.jansson@ki.se

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Forskning och projekt vid NASP

Professor, senior

Danuta Wasserman

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Danuta.Wasserman@ki.se

Enheter inom Avdelningen för innovativ vård

Avdelningen för innovativ vård

Professor

Carol Tishelman

Telefon: 08-524 837 44
Enhet: Innovative Care Research
E-post: Carol.Tishelman@ki.se

Universitetslektor

Lars E Eriksson

Telefon: 08-524 838 31
Enhet: Innovative Care Research
E-post: Lars.Eriksson@ki.se

Övriga enheter

Cultural Medicine

Anknuten

Solvig Ekblad

Enhet: Övriga enheter
E-post: Solvig.Ekblad@ki.se

QRC - Kvalitetsregistercentrum

Anknuten

Seher Korkmaz

Enhet: Forskargrupp H Kieler
E-post: Seher.Korkmaz@ki.se

Länkar