Skip to main content

Forskargrupper och enheter på LIME

En översikt över de grupper och enheter som är verksamma vid institutionen för lärande, informatik, management och etik. Majoriteten av alla grupper och enheter ingår i en av de 6 avdelningarna vid LIME.

Terese Stenfors

Forskare
C7.Lärande.Stenfors
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Tanja Tomson

Forskare
C7.Lärande.Tomson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Eva Hagel

Statistiker
08-524 865 03
C7.Lärande.Tomson.MedStat
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Enheter inom Centrum för hälsoinformatik (HIC)

Centrum för hälsoinformatik (HIC)

Sabine Koch

Professor
08-524 871 49
C7.Informatik.Koch
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Klas Karlgren

Forskare
C7.Informatik.Koch.Karlgren
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Enheter inom Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Gert Helgesson

Professor
C7.Etik.Helgesson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik
C7.Etik.Burström
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Eva Åhrén

Enhetschef
08-524 862 45
UF.KA.MHK
UF Universitetsförvaltningen

Enheter inom Medical Management Centre (MMC)

Clinical Management

Pamela Mazzocato

Forskare
C7.MMC.Clinical Management
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Niklas Zethraeus

Forskare
C7.MMC.Zethraeus
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Clas Rehnberg

Professor
C7.MMC.Rehnberg
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Anne Richter

Forskare
C7.MMC.Richter
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik
C7.MMC.Nyström
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Hanna Jansson

Enhetschef/projektansvarig
C7.MMC.Jansson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Forskning och projekt vid NASP

Danuta Wasserman

Professor, senior
C7.NASP.Wasserman
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Enheter inom Avdelningen för innovativ vård

Avdelningen för innovativ vård

C7.ICR.Eriksson
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Carol Tishelman

Professor/sjuksköterska
C7.ICR.Tishelman
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik

Övriga enheter

Cultural Medicine

Solvig Ekblad

Anknuten till Forskning
C7.STÖD ADM

Seher Korkmaz

Annan grund
C7.Övriga FG.QRC
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik