Forskargrupper och enheter på LIME

En översikt över de grupper och enheter som är verksamma vid institutionen för lärande, informatik, management och etik.

Lärandeavdelningen

Centrum för hälsoinformatik

Medical Management Centrum, MMC

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

NASP, Kulturell medicin