Skip to main content

Forskargrupper och enheter på LIME

En översikt över de grupper och enheter som är verksamma vid institutionen för lärande, informatik, management och etik. Majoriteten av alla grupper och enheter ingår i en av de 6 avdelningarna vid LIME.

Terese Stenfors

Forskare
Learning in Health Care Contexts
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Tanja Tomson

Forskare
Prevention-Policy & Practice (PPP)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Eva Hagel

Statistiker
Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Enheter inom Centrum för hälsoinformatik (HIC)

Centrum för hälsoinformatik (HIC)

Sabine Koch

Professor
Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Klas Karlgren

Forskare
Medicinska Interaktioner
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Enheter inom Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

Gert Helgesson

Professor
Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
CHE/Hälsomått och ekonomisk utvärdering
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Eva Åhrén

Enhetschef
Enheten för medicinens historia och kulturarv
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Enheter inom Medical Management Centre (MMC)

Action through Information Management (AIM)

MMC/Action through Information Management
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Pamela Mazzocato

Forskare
MMC/Clinical Management
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Niklas Zethraeus

Forskare
MMC/Health Economics and Economic Evaluation
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Clas Rehnberg

Professor
MMC/Health Economics and Policy
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Anne Richter

Forskare
MMC/PROCOME
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Monica Nyström

Universitetslektor
MMC/SOLIID
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Mirjam Ekstedt

Forskare
070-318 56 91
MMC/System safety in health care
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Hanna Jansson

Enhetschef
Unit for bioentrepreneurship (UBE)
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Forskning och projekt vid NASP

Danuta Wasserman

Professor, senior
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Enheter inom Avdelningen för innovativ vård

Avdelningen för innovativ vård

Lars E Eriksson

Universitetslektor
Innovative Care Research
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Carol Tishelman

Professor
Innovative Care Research
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Övriga enheter

Cultural Medicine

Solvig Ekblad

Anknuten
Cultural Medicine

Seher Korkmaz

Anknuten
Forskargrupp H Kieler
Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2