Forskargrupper och enheter på LIME

En översikt över de grupper och enheter som är verksamma vid institutionen för lärande, informatik, management och etik.

Enheter inom Lärandeavdelningen

Enheter inom Centrum för hälsoinformatik

Enheter inom Medical Management Centrum, MMC

Enheter inom Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention

Cultural medicine

2024-02-29