Forskargrupper och enheter på LIME

This page in English

En översikt över de forskargrupper och enheter som är verksamma vid instititutionen för lärande, informatik, management och etik. En stor del av grupperna/enheterna är en del av Lärandeavdelningen eller Medical Management Centrum

Översikt av centrum och avdelningar på LIME

Enheter och forskargrupper inom Lärandeavdelningen

Learning in Health Care Contexts

Forskare

Terese Stenfors

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Learning in Health Care Contexts
E-post: Terese.Stenfors@ki.se

Enheten för medicinsk statistik (Medstat)

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Policy, Practice & Prevention (PPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Unit for Medical Education and Technology (UMET)

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Policy, Practice & Prevention (PPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Learning in Health Care Contexts

Forskare

Terese Stenfors

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Learning in Health Care Contexts
E-post: Terese.Stenfors@ki.se

Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Policy, Practice & Prevention (PPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Enheter och forskargrupper inom MMC

Action through Information Management (AIM)

Postdoc

Helena Hvitfeldt

Telefon: 08-524 837 83
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: helena.hvitfeldt.forsberg@ki.se

Postdoc

Carolina Wannheden

Telefon: 08-524 839 34
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: Carolina.Wannheden@ki.se

Clinical Management

Forskare

Pamela Mazzocato

Telefon: 08-524 836 96
Enhet: MMC/Clinical Management
E-post: pamela.mazzocato@ki.se

Forskare

Carl Savage

Telefon: 08-524 879 00
Enhet: MMC/Clinical Management
E-post: Carl.Savage@ki.se

Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering

Forskare

Niklas Zethraeus

Telefon: 08-524 860 97
Enhet: MMC/Health Economics and Economic Evaluation
E-post: niklas.zethraeus@ki.se

Health Economics and Policy

Professor

Clas Rehnberg

Telefon: 08-524 863 29
Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: Clas.Rehnberg@ki.se

Hälso- och sjukvårdssystem och policy

Professor, senior

Göran Tomson

Telefon: 08-524 833 59
Enhet: MMC/HEPM
E-post: Goran.Tomson@ki.se

Intervention Process and Outcomes (PROCOME)

Forskare

Anne Richter

Enhet: MMC/PROCOME
E-post: anne.richter@ki.se

SOLIID

Universitetslektor

Monica Nyström

Telefon: 08-524 836 20
Enhet: MMC/SOLIID
E-post: Monica.Nystrom@ki.se

Systems Safety in Health Care (SSiHC)

Anknuten

Karin Pukk

E-post: Karin.Pukk@ki.se

Forskare

Mirjam Ekstedt

Enhet: MMC/System safety in health care
E-post: mirjam.ekstedt@ki.se

Enheten för bioentreprenörskap (UBE)

Enhetschef

Hanna Jansson

Telefon: 08-524 838 61
Enhet: Unit for bioentrepreneurship (UBE)
E-post: hanna.jansson@ki.se

Övriga forskargrupper 

Pedagogical encounters in Health Care

Lektor

Charlotte Silén

Telefon: 08-524 837 27
Enhet: Pedagogical encounters in Health Care
E-post: charlotte.silen@ki.se

Cultural Medicine

QRC - Kvalitetsregistercentrum

Vår vision är att bidra till en bättre hälso- och sjukvård genom att registerhållare, beslutsfattare, forskare, läkemedelsindustri och studenter regelbundet använder kvalitetsregister i sitt arbete och att patienter efterfrågar detta inom vård och omsorg. Vi är en politiskt styrd organisation som finansieras och arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL), Karolinska Institutet (KI) och Beslutgruppen för Nationella kvalitetsregister.

Enhetschef

Susanna Lagersten

Enhet: QRC KI
E-post: susanna.lagersten@ki.se