Kurser och föreläsningar om patientforskning

Här kan du ta del av kurser, föreläsningar och konferenser som på olika sätt berör patientforskning.

Journal på nätet 10 år! 9-10 november på Uppsala Universitet

Över 6 miljoner svenskar läser idag sina journalanteckningar från vården via webben. Region Uppsala var den första regionen i Sverige att år 2012 ge sina invånare den möjligheten och forskare vid Uppsala universitet ordnar därför en konferens den 9-10 november. Konferensen kommer att både blicka bakåt och mot framtiden. Bland talarna på konferensen finns ledande forskare från såväl Sverige, som övriga Europa och USA:

  • Maria Hägglund som forskat på patienters digitala tillgång till sina journaler från vården i över ett decennium  
  • Tom Delbanco från Harvard Medical School, USA, som är en världsledande forskare på området 
  • Tessa Richards från British Medical Journal, Storbritannien, som har stor erfarenhet av dessa frågor 


Bland ämnena som kommer att diskuteras finns bland annat tillgång till journalanteckningar för patienter inom psykiatrin eller för ombud, såsom föräldrar, digitalt utanförskap samt patientgenererad hälsodata. Konferensen kommer att ha ett vetenskapligt fokus med ett populärvetenskapligt anslag och kommer att hållas på engelska.

Mer information och anmälan

Länkar till specifika projekt som kommer att diskuteras under konferensen:

NORDeHEALTH

Forskningsenkät i fyra länder om vad medborgare tycker om journaler på nätet

 

Webbaserad kurs i egen takt genom Stanford University: ”Partnering with the Public and Patients in Medical Research”

Kursen är en onlinekurs som genomförs i egen takt och där man får se Sara Riggare, från Institutionen för lärande, informatik, Management och etik, dyka upp i några av de videor som ingår i kursen.

Stanford Medicine X har lanserat en fyra-veckors gratis onlinekurs som som är avsedd forskare, kliniker, patienter och allmänheten. Kursen gör det möjligt att delta i en kollektiv utforskning av det föränderliga landskapet inom vården, och gör det möjligt för alla att bli delaktiga i processen.

Inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.

Läs mer här

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2023-10-17