CareMaps

När någon är sjuk i cancer tar de närstående ofta ett stort ansvar för både vård och omsorg, relationen till dem är därför central. CareMaps är ett verktyg för att se, värdera och utveckla relationer i närvaro av cancer. De närmaste närstående kan också använda verktyget utifrån sina perspektiv och här finns en speciell metodik framtagen.

CareMaps syftar till att stärka de berörda individerna genom att tydliggöra, värdera och utveckla alla de relationer som bidrar till hälsan. Hittills har ett 20-tal workshops med över 200 patienter och närstående genomförts.

Med papper och penna ritar patienten en karta med sina sociala relationer samt relationer med formella och informella vårdgivare. Den svarar bland annat på ”vem bryr jag mig om” och ”vem bryr sig om mig”. Kartan kan också visa på avsaknaden av relationer. Genom att kontinuerligt uppdatera kartan blir det enklare att utveckla relationerna under hela sjukdomstiden och livet.

När någon är sjuk i cancer tar de närstående ofta ett stort ansvar för både vård och omsorg, relationen till dem är därför central. De närmaste närstående kan också använda verktyget utifrån sina perspektiv och här finns en speciell metodik framtagen.

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2023-08-31