Sara Riggare: "Min forskning är sprungen ur min egen önskan att ge de som kommer efter mig den karta jag inte hade"

I Forum för Health Policys blogg, skriver Patienten i Förarsätets Sara Riggare, spetspatient med Parkinsons sjukdom, filosofie doktor i medicinsk vetenskap samt patientforskare vid Uppsala universitet, om vardagsvetenskap.

Sara Riggare med sin avhandling
Sara Riggare. Foto: N/A

Sara Riggare, patientinnovatör och forskare i Patienten i Förarsätet, har skrivit en bloggtext för Forum på Health policy om "personal science”, vardagsvetenskap. Det handlar om hur man på ett strukturerat sätt kan observera sin egen hälsa för att förstå sin sjukdom bättre. 

 

Läs mer här.

HH
Innehållsgranskare:
Sara Lidman
2023-08-30